Werkgroep havo-vwo

Werkgroep havo-vwo

Bij de invoering van wiskunde A en wiskunde B in 1989 ontstond er vanuit de vereniging de behoefte om de ontwikkelingen op de voet te volgen. Door het vele werk dat op het bordje van het bestuur terecht kwam, ontstond er behoefte aan een werkgroep die het bestuur kon adviseren en hen werk uit handen nemen. Begin jaren 90 werd de Werkgroep havo-vwo opgericht.

Doelstelling

De werkgroep havo-vwo geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur over onderwerpen met betrekking tot havo en vwo onderwijs.