Rekenen

Rekenen

Het ministerie van OCW heeft in november 2008 een subsidie verstrekt aan de NVvW voor het ontwikkelen van rekenprogramma’s voor leerlingen die geen wiskunde meer hebben in het vmbo en het havo. Deze programma’s worden door de NVvW, in samenwerking met het Freudenthal Instituut en in overleg met andere belanghebbenden, ontwikkeld en getest in de schoolpraktijk tussen januari 2009 en juni 2010. Dit materiaal is te heet Reken VOOrt.
Het materiaal Reken Groen is later toegevoegd.

Klik hier voor de website van Reken VOort

Klik hier voor de website van Reken Groen