Projectenfonds

Projectenfonds

Het projectenfonds van de NVvW is een initiatief van de vereniging, waarmee we leden willen ondersteunen om projecten of activiteiten te ontwikkelen ten bate van het wiskundeonderwijs. De vereniging stelt daartoe een subsidie beschikbaar.
Leden van de vereniging kunnen de subsidie aanvragen, een bestuurscommissie beoordeelt de aanvragen en zal de subsidie toekennen.

Voorbeelden van mogelijke aanvragen
Voorbeeld 1
Je hebt een spel ontworpen over het begrip ‘lineaire verbanden’. Je wil het idee voorleggen aan een expert. Vervolgens overleg je met een uitgever over de productie van x spellen die voor leden van de NVvW met korting te koop zijn en voor niet-leden voor een hogere prijs. De rechten voor het spel komen te liggen bij de NVvW.
Voor dit alles heb je een budget van y euro nodig voor reiskosten, betalen van de expert, bezoek aan uitgever, materiaal, etc. De NVvW bekostigt (een deel van) deze kosten.
Als tegenprestatie vragen we van jou om een workshop op de jaarvergadering te geven en een artikel voor Euclides en/of de website van de NVvW te schrijven.

Voorbeeld 2
Je wilt concrete voorbeelden maken van formatieve evaluatie opdrachten bij diverse onderwerpen. De opdrachten zijn methode-onafhankelijk. Je vormt een groepje met een paar collega’s van andere scholen en met elkaar produceer je de opdrachten en voer je ze uit (Lesson study). Het resultaat is een boekje met werkbladen en concrete les ideeën en een instructiefilmpje voor de docent wat via de site van de vereniging verspreid kan worden.
De NVvW bekostigt (een deel van) de kosten.
Als tegenprestatie vragen we van jou om een workshop op de jaarvergadering te geven en een artikel voor Euclides en/of de website van de NVvW te schrijven.

Randvoorwaarden bij de aanvraag
Projecten of activiteiten die in aanmerking komen voor subsidie dienen aan de volgende randvoorwaarden te voldoen:
– vallen niet onder taken van school;
– kunnen niet via een andere subsidie worden aangevraagd;
– zijn overdraagbaar aan en vrij toegankelijk voor andere leden van de vereniging;
– leveren geen commercieel gewin voor de aanvragers of anderen;
– zijn geen onderdeel van afstudeeronderzoek.

De subsidieaanvraag
– is onderbouwd (zie aanvraagformulier) en voorzien van een begroting, een activiteitenplan en een tijdpad (van maximaal één jaar);
– kan alleen worden aangevraagd door leden van de vereniging;
– bedraagt in totaal maximaal € 1500,-
Het geldbedrag wordt in termijnen uitbetaald, afhankelijk van de duur van het project. Wanneer de aanvraag dit bedrag overschrijdt, wordt maximaal € 1500,- toegekend.

Procedure
De procedure en het tijdpad voor het aanvragen en goedkeuren verloopt als volgt:
– Je dient een aanvraag in via het formulier op deze pagina
– De bestuurscommissie beoordeelt de aanvraag, eventueel in overleg met het bestuur van de NVvW en externe deskundigen
– De commissie gaat in overleg met de aanvrager(s) en kan een aanvulling vragen ter verduidelijking of nog enkele aanvullende voorwaarden/afspraken voorstellen met betrekking tot de inhoud of de omvang van de subsidie
– De commissie beslist of de aanvraag aan de voorwaarden voldoet en in de verdere procedure meedoet
– Indien de commissie het project goedkeurt, wordt het met een positief advies voorgelegd aan het bestuur van de NVvW
– Het bestuur van de NVvW neemt de uiteindelijke beslissing.

Uitvoering
– Tussentijds onderhouden de aanvrager en een lid van de commissie contact over de vorderingen en eventuele knelpunten
– Afronding van het project of de activiteit wordt bekend gemaakt via Euclides, de website van NVvW, de nieuwsbrief en/of andere kanalen
– De uitvoering vindt in principe plaats binnen één jaar na toekenning
– Bij openbaar maken van materiaal dat voorkomt uit een project dat subsidie heeft ontvangen van het Projectenfonds wordt altijd vermeld: ‘Dit materiaal is ontwikkeld met subsidiegelden van de NVvW’
– De ontvangers van de subsidie geven na afronding hun project een workshop op de studiedag van de NVvW.

Informatie en vragen
Ben je op zoek naar meer informatie of heb je een vraag? Mail de Projectenfonds-commissie via het contactformulier (link nog toevoegen).