Wijziging lidmaatschapsgegevens

Op deze pagina kun je wijzigingen aangeven. Bijvoorbeeld een adres wijziging. De gegevens worden handmatig door de ledenadministratie verwerkt, je krijgt altijd een bevestiging wanneer de gegevens verwerkt zijn.

  Ik ben verhuisd en wil een nieuw adres doorgeven
  Oude adres:

  Oude woonplaats:

  Nieuwe adres:

  Nieuwe postcode:

  Nieuwe woonplaats:

  Ik werk op een andere school
  Oude school:

  plaats:

  Nieuwe school:

  Plaats:

  Ik heb een nieuw mailadres
  Oude mailadres:

  Nieuwe mailadres:

  Overige opmerkingen: