Werkgroep Welkom

De werkgroep Welkom probeert vluchtelingen die een bevoegdheid hebben om wiskundeles te geven en/of leservaring in het wiskundeonderwijs hebben, te helpen bij een terugkeer naar hun oude werkveld in hun nieuwe land.

Bekijk hieronder de film die we maakten voor de studiedag van 2021, met als thema Diversiteit.

We helpen bij deze terugkeer op verschillende manieren.

  • we leggen contact met de trajecten Statushouders voor de klas
  • we bieden tijdelijke gratis lidmaatschappen van de NVvW aan
  • we proberen methodelicenties en lesboeken te verzamelen en die onder geïnteresseerden te verspreiden
  • we helpen bij het zoeken van stageplekken
  • we werken aan voorlichting voor Nederlandse wiskundedocenten over de groep statushouders die weer voor de klas willen
  • we werken aan een flyer met informatie voor mensen in AZC’s en/of bij de gemeente
  • we overleggen met het ministerie van Onderwijs voor meer ondersteuning en geld

We organiseren met hulp van Stichting Compositio Mathematica een systeem van vakmaatjes, waarbij docentvluchtelingen gekoppeld worden aan ervaren wiskundedocenten om zo iets te leren over het Nederlandse wiskundeonderwijs en hoe het er in de scholen hier aan toe gaat. Wil je vakmaatje worden? Meld je dan hier aan.

 

Vanuit de werkgroep Welkom is de NVvW ook betrokken bij het project Docentvluchteling voor de Klas (DVDK). Samen met Vluchtelingenwerk Nederland is DVDK opgezet om gevluchte wiskundedocenten op een goede manier naar het onderwijs te begeleiden. Voor meer informatie, zie deze website.

 

Met onze vrijwilligers in de werkgroep zetten we kleine stapjes, maar we weten dat alle beetjes helpen en we willen graag iets doen. Als je ideeën hebt en/of zelf wilt meedoen aan de werkgroep Welkom, mail dan naar welkom@docentvluchteling.nl.

In het VO-magazine (het blad van de VO-raad) stond in april 2019 een mooi artikel over het project Statushouder voor de klas. Lees het artikel hier.
In Euclides 96-4 stond een artikel over twee power-vrouwen die nu in het Nederlandse wiskundeonderwijs aan de slag zijn. Lees het artikel hier.