Werkgroep Statistiek

Deze werkgroep van de NVvW heeft als doel gevraagd en ongevraagd het bestuur van de NVvW te adviseren met betrekking tot het statistiek onderwijs in het voortgezet onderwijs.

Statistiek is een apart onderdeel van het wiskunde curriculum waarvan het belang in toenemende mate wordt erkend. Maar veel docenten hebben beperkte kennis van en een beperkte affiniteit met dit domein.
Deze werkgroep een uitwisseling van ideeën en expertise plaatsvindt, korte rapportages gemaakt worden, en bijdragen geleverd worden aan workshops en/of symposia. Het aantal gezamenlijke bijeenkomsten (online?) per jaar zal beperkt zijn tot ongeveer drie.

De werkgroep is opgericht op 7 mei 2021.