Wereldwiskunde Fonds

Wereldwiskunde Fonds

Het Wereldwiskunde Fonds is ingesteld op de NVvW-jaarvergadering in 1993 op initiatief van twee leden met betrokkenheid tot ontwikkelingslanden. Het Wereldwiskunde Fonds financiert projecten in ontwikkelingslanden die met het wiskundeonderwijs aldaar te maken hebben.

Winterverkoop, boeken voor een vaste prijs tot 31 maart

De oktoberveiling van het Wereldwiskunde Fonds heeft het mooie bedrag van € 3887,61 opgeleverd. Dank aan alle collega’s die hebben geboden.
Deze winter zijn alle boeken en tijdschriften op onze website te koop voor de vaste (lage) vraagprijs. Deze keer o.a. met een groot aantal boekjes van het OW&OC, de voorloper van het Freudenthal Instituut, voor het HEWET– en het HAWEX-project uit de jaren 80 van de vorige eeuw. Kijk af en toe eens op de site, soms worden er boeken toegevoegd.

Boekenkraam op de studiedag van de NVvW

Op de studiedag van de NVvW op 4 november was het Wereldwiskunde Fonds weer aanwezig met een mooie selectie aan boeken. We hadden een mooie opbrengst van € 361. Hierbij dank aan iedereen die ons boeken schonk, en/of boeken kocht.

Nieuwe projecten

De meest recente projecten zijn in Oeganda, Zambia, Kenia en Burkina Faso. In Euclides doen we regelmatig verslag van afgeronde projecten. Kijk ook bij “Onze projecten“.

Projecten gezocht

Dankzij de vrijwillige bijdragen van de leden van de NVvW en de opbrengsten van onze boekenveilingen hebben we ruimte voor het steunen van nieuwe projecten. Als je bekend met een geschikt project in een land in ontwikkeling waarbij het gaat om het versterken van het wiskundeonderwijs, dan horen we dat graag. Aanvragen van een project kan via een formulier te vinden onder “nieuwe projecten aanvragen“.