Wereldwiskunde Fonds

Wereldwiskunde Fonds

Het Wereldwiskunde Fonds is ingesteld op de NVvW-jaarvergadering in 1993 op initiatief van twee leden met betrokkenheid tot ontwikkelingslanden. Het Wereldwiskunde Fonds financiert projecten in ontwikkelingslanden die met het wiskundeonderwijs aldaar te maken hebben.

Zomerverkoop, boeken voor een vaste prijs tot 30 september

De aprilveiling 2024 heeft € 3038,40 opgeleverd. Deze zomer verkopen we weer boeken voor vaste lage prijzen. Mooie school– en studieboeken uit binnen- en buitenland. Ook populair wetenschappelijke boeken en boeken over didactiek. Ook weer veel complete jaargangen van het tijdschrift Pythagoras.

De volledige opbrengst van de verkoop gaat naar projecten rondom wiskundeonderwijs in ontwikkelingslanden. Op 1 oktober starten we weer een nieuwe oktoberveiling, dan kan gedurende de hele maand worden geboden op een groot aanbod mooie wiskundeboeken.

Boekenkraam op de studiedag van de NVvW

Op de studiedag van de NVvW op 4 november was het Wereldwiskunde Fonds weer aanwezig met een mooie selectie aan boeken. We hadden een mooie opbrengst van € 361. Hierbij dank aan iedereen die ons boeken schonk, en/of boeken kocht.

Nieuwe projecten

De meest recente projecten zijn in Guatamala, en 4 scholen in Zambia.  In Euclides doen we regelmatig verslag van afgeronde projecten. Kijk ook bij “Onze projecten“.

Projecten gezocht

Dankzij de vrijwillige bijdragen van de leden van de NVvW en de opbrengsten van onze boekenveilingen hebben we ruimte voor het steunen van nieuwe projecten. Als je bekend met een geschikt project in een land in ontwikkeling waarbij het gaat om het versterken van het wiskundeonderwijs, dan horen we dat graag. Aanvragen van een project kan via een formulier te vinden onder “nieuwe projecten aanvragen“.