Wereldwiskunde Fonds

Wereldwiskunde Fonds

Het Wereldwiskunde Fonds is ingesteld op de NVvW-jaarvergadering in 1993 op initiatief van twee leden met betrokkenheid tot ontwikkelingslanden. Het Wereldwiskunde Fonds financiert projecten in ontwikkelingslanden die met het wiskundeonderwijs aldaar te maken hebben.

Aprilveiling tot en met 30 april

De winterverkoop voor vaste prijzen heeft ongeveer 500 euro opgebracht.

Gedurende de hele maand april kan weer worden geboden op ongeveer 800 mooie wiskundeboeken. Naast oude school– en studieboeken uit Nederland en uit het buitenland bieden we mooie boeken aan over didactiek en geschiedenis van de wiskunde. Ook weer veel populair wetenschappelijke boeken en recreatieve boeken (o.a. over Rubik en wiskundige puzzels) en veel boeken uit de Epsilon-reeks, zowel studieboeken als zebraboekjes. Ook hebben we weer een exemplaar van de tiendelige Encyclopaedia of Mathematics! En we hebben een nieuwe rubriek: Vrouwen en wiskunde.

De totale opbrengst van de veiling gaat weer naar projecten rondom wiskundeonderwijs in ontwikkelingslanden.

Kijk rustig rond en bied mee! De veiling sluit op zaterdag 30 april 2024, gedurende deze dag sluiten de aangeboden boeken op verschillende tijdstippen.

Boekenkraam op de studiedag van de NVvW

Op de studiedag van de NVvW op 4 november was het Wereldwiskunde Fonds weer aanwezig met een mooie selectie aan boeken. We hadden een mooie opbrengst van € 361. Hierbij dank aan iedereen die ons boeken schonk, en/of boeken kocht.

Nieuwe projecten

De meest recente projecten zijn in Guatamala, en 4 scholen in Zambia.  In Euclides doen we regelmatig verslag van afgeronde projecten. Kijk ook bij “Onze projecten“.

Projecten gezocht

Dankzij de vrijwillige bijdragen van de leden van de NVvW en de opbrengsten van onze boekenveilingen hebben we ruimte voor het steunen van nieuwe projecten. Als je bekend met een geschikt project in een land in ontwikkeling waarbij het gaat om het versterken van het wiskundeonderwijs, dan horen we dat graag. Aanvragen van een project kan via een formulier te vinden onder “nieuwe projecten aanvragen“.