Doelstelling

Het doel van het Wereldwiskunde Fonds is:

  • Ondersteuning van wiskundeonderwijs dat direct of indirect ten goede komt aan leerlingen op middelbare schoolniveau in ontwikkelingslanden door middel van financiële bijdragen aan projecten.

Met als nadere toelichting:

  • Onder ‘middelbare schoolniveau’ verstaan we ook het onderwijs aan middle school, intermediate school, junior high school en lower secondary school.
  • Naast de aanschaf van boeken en wiskundemateriaal voor het onderwijs, is ook ondersteuning van andere activiteiten mogelijk, zoals het maken van digitaal onderwijsmateriaal, het stimuleren van wiskunde onderwijs, of seminars en training van wiskundedocenten.
  • Bij voorkeur worden activiteiten ondersteund die ten goede komen aan zoveel mogelijk leerlingen.

Lees onze flyer en bekijk deze website voor de laatste informatie.