Statistiek

Toeval in de greep

Ontwikkeld door Douwe Wielenga en Piet van Blokland
Dit lesmateriaal dekt de eindtermen Statistiek voor VWO A/C ruimschoots. Je kunt er daarom ook nog een keuzeonderwerp mee vullen. Het is overigens goed mogelijk een kleinere selectie te maken uit het pakket wanneer je niet alle onderwerpen wilt behandelen. Vanuit een docenten-module kun je leerlingen toegang geven tot de verschillende hoofd-onderdelen. Die bevatten naast uitleg en opgaven ook uitwerkingen en video’s. Je kunt er eventueel voor kiezen om uitwerkingen en video’s niet in het leerlingenpakket op te nemen, maar los aan leerlingen aan te bieden. De docenten-module geeft informatie over de statistische inhoud en de didactische aanpak.

Het lesmateriaal en de VUStat apps zijn vrij te gebruiken onder de Creative Commons Licentie.
Je vindt het materiaal hier.

 

Statistiek katernen voor havo 4 en 5

Ontwikkeld door cTWO en SLO 
Deze katernen zijn ontwikkeld door cTWO voor de vernieuwingen van de eindexamens in 2017.  SLO heeft na invoering van het nieuwe programma nog een verbeterslag over het materiaal gedaan.
De katernen vindt je hier.