Wat kun jij doen voor het WwF?

  • Als lid van de NVvW betaal je elk jaar de contributie. Op dat moment kun je € 2,50 extra overmaken voor het WwF. Meer mag ook, maar vermeld dit dan wel bij de overboeking.
  • Je kunt een project voordragen voor financiering bij het WwF. Ook kun je het WwF onder de aandacht brengen van collega’s. Mogelijk dat collega’s betrokken zijn bij projecten die voor financiering in aanmerking kunnen komen, of bij willen dragen aan de versterking van het fonds. Door het grote netwerk van de Nederlandse wiskundeleraren kan het WwF een verschilletje maken!
  • Bij de eerstvolgende internetboekenveiling op veiling.wereldwiskundeboeken.nl kun je bieden op de aangeboden boeken.
  • Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe leden. Dat zouden wiskundedocenten moeten zijn met belangstelling voor of (werk)ervaring in ontwikkelingslanden. De investering is relatief gering: wij hebben ongeveer vier gezamenlijke bijeenkomsten per jaar, meestal in de namiddag. Verder wordt van leden verwacht dat zij contact houden met geworven projecten en meewerken aan artikelen. Reiskosten worden door de NVvW vergoed.
    Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met de secretaris: Heleen van der Ree