Rechtshulp

Rechtsbijstand

Teneinde op het gebied van rechtspositionele problemen en advisering in arbeidszaken de leden van onafhankelijk en deskundig advies te voorzien, is het bestuur van de vereniging een overeenkomst aangegaan met Rechtspositie-Adviesbureau Evers te Culemborg. Dit bureau is reeds vele jaren actief op dit gebied voor meerdere onderwijsvakverenigingen.

De leden van de NVvW kunnen vanaf 1 november 2007 gratis gebruik maken van de helpdesk van dit bureau onder de navolgende voorwaarden:

  • De contributie over het lopende verenigingsjaar (01-08 t/m 31-07) dient te zijn voldaan.
  • De helpdesk is uitsluitend bestemd voor adviezen en hulp voor rechtspositionele problemen uit hoofde van de dienstbetrekking c.q. arbeidszaken.
  • Alleen problemen ontstaan na 1 november 2007 komen voor behandeling in aanmerking. Lopende problemen worden niet overgenomen.
  • De problemen dienen onderworpen te zijn aan de Nederlandse wet en regelgeving.

Mocht dit een gang naar de rechter rechtvaardigen, dan zal het bureau hierover een positief advies aan het bestuur uitbrengen. Het bestuur geeft daarna opdracht aan het bureau om de zaak aanhangig te maken. De kosten die dit met zich meebrengt zijn voor rekening van het bestuur tot een maximum van 2000 euro per geval.

Het bestuur is van mening hiermede een passende invulling te hebben gegeven aan een van de voorwaarden van toetreding tot de Federatie Onderwijsvakbonden, inmiddels omgedoopt tot Federatie van Onderwijsvakorganisaties FvOv (aangesloten bij CMHF/MHP).

Gegevens helpdesk

Log in om de contactgegevens te kunnen zien van de helpdesk

Deze inhoud is enkel zichtbaar voor leden