Kopij aanleveren

Kopij aanleveren

Artikelen en mededelingen kunnen gezonden worden naar:

Tom Goris
Gebroeders van Doornestraat 12
5614 BN Eindhoven
E-mailadres: vakbladeuclides@nvvw.nl

Aanhangsel bij Redactie-Statuut, inhoudende richtlijnen voor artikelen

Tekst

 • Lever je tekst aan in Microsoft Word zonder opmaak.
 • Het maximaal aantal woorden is 2000, inclusief literatuurverwijzingen en Over de auteur.
 • Schrijf een ‘pakkende’ inleiding van maximaal 50 woorden. Deze komt bovenaan het artikel onder de titel te staan.
 • Verdeel de tekst onder in tekstblokken met een tussenkop.
 • Noten plaats je aan het eind van de tekst. In de tekst verwijs je met nootnummers naar de noten achterin het artikel. Beperk het aantal noten.
 • Literatuurverwijzingen maak je in APA-stijl.
 • Formules kun je in de tekst opnemen. Maak formules bij voorkeur met MathType (Design¬Science). Eventueel kan EquationEditor (Microsoft) ook.
 • Aan het eind van het artikel komt een tekstblok ‘Over de auteur’ (max 45 woorden). Neem hierin je relevante werkzaamheden op en je e-mailadres.

Afbeeldingen

 • De afbeeldingen neem je in de tekst zelf op met eventueel een onderschrift.
 • Lever daarnaast de foto’s ook als apart bestand aan in een zo hoog mogelijke resolutie (minimaal 300 dpi). Het bestandsformaat maakt niet uit.
 • Stuur van GeoGebra-afbeeldingen graag de .ggb bestanden mee.

Website en app

 • Euclides verschijnt ook digitaal in een app. In de app kunnen bewegende beelden (video’s, GeoGebra-applets) en verwijzingen naar sites worden opgenomen. Heb je bestanden en verwijzingen waarnaar in de app gelinkt kan worden, stuur die dan mee met de kopij.

Procedure

Het eerste contact over een artikel zal in het algemeen met de hoofdredacteur plaatsvinden, maar kan ook via één van de andere redactieleden verlopen. De procedure is als volgt:
 1. Je stuurt een eerste versie van het artikel op naar de hoofdredacteur. Je ontvangt zo snel mogelijk een ontvangstbevestiging.
 2. De redactie beslist of de bijdrage in principe geschikt is voor Euclides, en stelt je binnen drie weken op de hoogte van acceptatie of afwijzing.
 3. Vaak vraagt de redactie om bepaalde aanpassingen voordat het artikel gereed is voor publicatie.
 4. Als de laatste versie van het artikel is goedgekeurd, vindt publicatie niet automatisch aansluitend plaats. Het tijdstip van plaatsing hangt onder meer af van de hoeveelheid liggende kopij en de actualiteit, een en ander ter beoordeling van de redactie.
 5. Je ontvangt een drukproef van je artikel en kunt eventuele fouten in de opmaak aan de eindredacteur doorgeven.
 6. Je ontvangt twee presentexemplaren van het nummer van Euclides waarin je bijdrage geplaatst is. Bij een boekbespreking wordt standaard een exemplaar van het nummer waar de bespreking in staat naar de uitgever van het boek gestuurd.

Eindredactie

Euclides is een geredigeerd blad met een professioneel ontworpen vormgeving. Dit heeft consequenties voor de verwerking van bijdragen. De redactie eindredacteur behoudt zich dan ook het recht voor tekstuele en andere wijzigingen aan te brengen, die dienstbaar zijn aan het handhaven van de stijl van het blad. Over verstrekkende wijzigingen overlegt de redactie met de auteur.
Bijdragen die worden aangemerkt als Mededeling, Aankondiging, Oproep e.d., kunnen door de hoofd- en/of eindredacteur worden ingekort.
Van mededelingen in de kalender wordt alleen de datum (en plaats), een korte omschrijving en de naam van de organisatie vermeld. Zo mogelijk volgt van die mededelingen opname in de Agenda op de website van de NVvW  en/of op die van de Wiskunde PersDienst, indien mogelijk met een link naar de op het internet staande informatie.
Internetadres NVvW: www.nvvw.nl

Internetadres WPD: www.wiskundepersdienst.nl