Lidmaatschap

Lidmaatschap van de NVvW

Een lidmaatschap bij de NVvW heeft veel voordelen.

Belangenbehartiging
De NVvW wordt bij veel overleggen uitgenodigd en komt dan op voor het belang van wiskunde in het onderwijs en voor de belangen van de wiskundeleraren. Dit gaat over veel uiteenlopende onderwerpen, zoals nascholingen, bevoegdheden, inhoud van het curriculum en examens. De NVvW raadpleegt regelmatig de leden om zo te weten welke thema’s van belang zijn en wat de inzet van de NVvW moet zijn. Hoe meer leden we hebben, hoe groter onze invloed kan zijn.

Vakblad Euclides
Leden krijgen zeven keer per jaar het vakblad Euclides opgestuurd of kunnen dit in een app lezen. In dit blad staan elke keer weer veel artikelen die zorgen dat je als wiskundeleraar bijblijft in je vak.

Digitale nieuwsbrief
Ongeveer een keer per maand verschijnt de digitale nieuwsbrief van de vereniging met daarin nieuws vanuit de vereniging, met daarin altijd een stuk van het bestuur. Ook andere instanties gebruiken de NVvW-nieuwsbrief om belangrijke ontwikkelingen in het (wiskunde)onderwijs bekend te maken. Denk hierbij aan SLO of CvTE.

Studiedagen, congressen en symposia: bijscholing en netwerken
Als NVvW-lid mag je gratis naar de jaarlijkse studiedag in november, deze dag is alleen voor leden. Veel andere activiteiten en meetups staan ook open voor niet-leden, maar die moeten dan wel een hogere prijs betalen. Deze bijeenkomsten zijn dé plek voor inspirerende vakinhoudelijke, historische én didactische uitwisseling. Deze momenten zijn ook uitstekend om je netwerk te verbreden en om met collega’s te sparren over bepaalde onderwerpen.

Voordelen van vakbondslidmaatschap
Bij het lidmaatschap op de NVvW hoort ook het lidmaatschap van de NVvW bij de FvOv. Hieraan zijn een aantal voordelen gekoppeld, zoals rechtsbijstand in geval van een conflict met je werkgever en het kunnen opvoeren van lidmaatschapskosten als vakbondslidmaatschap, wat leidt een bruto/netto voordeel. Meer over de FvOv en de voordelen van dit specifieke lidmaatschap vind je op de pagina Vakbond.

Collectieve korting op verzekeringen
Als NVvW-lid heb je recht op kortingen bij Ohra. Kijk voor meer informatie op de website van Ohra: https://www.ohracollectief.nl/cmhf731/alle-producten

Verschillende soorten lidmaatschap

Bij de NVvW zijn verschillende mogelijkheden voor lidmaatschap. Zo is er korting voor studenten aan een lerarenopleiding (mits niet ouder dan 27 jaar) en voor leden die met pensioen zijn.

Ook kun je kiezen uit een lidmaatschap met of zonder het blad Euclides.

Tarieven
(deze nieuwe tarieven zijn goedgekeurd door de ALV op 5 november 2022)

Het lidmaatschap van de NVvW (inclusief Euclides) bedraagt € 87,50 per jaar. Bij deze lidmaatschapsvorm zijn de volgende kortingsvarianten mogelijk.
  • Alleen digitale Euclides: € 15,- korting per jaar.
  • Geen Euclides:  € 32,50 korting  per jaar.
Daarnaast zijn er de volgende andere lidmaatschapsvormen:
  • Voor studenten aan lerarenopleidingen en niet ouder dan 27 jaar:, inclusief Euclides: € 40,- per jaar.
  • Gepensioneerde leden: € 45,-  per jaar
  • Voor leden van KWG of VVWL: € 65,- per jaar
Bovendien zijn er de volgende mogelijkheden, zonder lidmaatschap:
  • Persoonlijk abonnement op Euclides, geen lid van de NVvW: € 90,00 per jaar
  • Abonnement op Euclides voor instituten en scholen: € 160,00 per jaar.
Losse nummers zijn op aanvraag leverbaar voor € 20,00.
Betaling binnen 30 dagen na factuurdatum.

Opzeggingen dienen vóór 1 juli van het lopende schooljaar te zijn gedaan.

Nieuwe leden en abonnees kunnen zich opgeven bij de ledenadministratie van de NVvW door het aanmeldformulier in te vullen.
Er is dit jaar een speciale actie om lid te worden en meteen toegang te krijgen tot het examenforum. Kijk hier voor meer informatie. 

Voor vragen en het aanvragen van losse nummers kunt u een mail sturen. We nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.