Lidmaatschap

Lidmaatschap van de NVvW

Een lidmaatschap bij de NVvW heeft veel voordelen.

Belangenbehartiging
De NVvW wordt bij veel overleggen uitgenodigd en komt dan op voor het belang van wiskunde in het onderwijs en voor de belangen van de wiskundeleraren. Dit gaat over veel uiteenlopende onderwerpen, zoals nascholingen, bevoegdheden, inhoud van het curriculum en examens. De NVvW raadpleegt regelmatig de leden om zo te weten welke thema’s van belang zijn en wat de inzet van de NVvW moet zijn. Hoe meer leden we hebben, hoe groter onze invloed kan zijn.

Vakblad Euclides
Leden krijgen zeven keer per jaar het vakblad Euclides opgestuurd of kunnen dit in een app lezen. In dit blad staan elke keer weer veel artikelen die zorgen dat je als wiskundeleraar bijblijft in je vak.

Digitale nieuwsbrief
Ongeveer een keer per maand verschijnt de digitale nieuwsbrief van de vereniging met daarin nieuws vanuit de vereniging, met daarin altijd een stuk van het bestuur. Ook andere instanties gebruiken de NVvW-nieuwsbrief om belangrijke ontwikkelingen in het (wiskunde)onderwijs bekend te maken. Denk hierbij aan SLO of CvTE.

Studiedagen, congressen en symposia: bijscholing en netwerken
Als NVvW-lid mag je gratis naar de jaarlijkse studiedag in november, deze dag is alleen voor leden. Veel andere activiteiten en meetups staan ook open voor niet-leden, maar die moeten dan wel een hogere prijs betalen. Deze bijeenkomsten zijn dé plek voor inspirerende vakinhoudelijke, historische én didactische uitwisseling. Deze momenten zijn ook uitstekend om je netwerk te verbreden en om met collega’s te sparren over bepaalde onderwerpen.

Voordelen van vakbondslidmaatschap
Bij het lidmaatschap op de NVvW hoort ook het lidmaatschap van de NVvW bij de FvOv. Hieraan zijn een aantal voordelen gekoppeld, zoals rechtsbijstand in geval van een conflict met je werkgever en het kunnen opvoeren van lidmaatschapskosten als vakbondslidmaatschap, wat leidt een bruto/netto voordeel. Meer over de FvOv en de voordelen van dit specifieke lidmaatschap vind je op de pagina Vakbond.

Collectieve korting op verzekeringen
Als NVvW-lid heb je recht op kortingen bij Ohra. Kijk voor meer informatie op de website van Ohra: https://www.ohracollectief.nl/cmhf731/alle-producten

Verschillende soorten lidmaatschap

Bij de NVvW kun je verschillende soorten lidmaatschap afsluiten. Zo zijn er speciale tarieven voor studenten (tot 27 jaar) en voor mensen die met pensioen zijn.

Ook kun je kiezen uit een lidmaatschap met of zonder het blad Euclides. Wanneer je kiest voor een lidmaatschap zonder vakbond, dan vervallen de voordelen die horen bij het vakbondslidmaatschap en de lidmaatschapsprijs zal hoger zijn.

Tarieven
(deze nieuwe tarieven zijn goedgekeurd door de ALV op 4 november 2017)

  • Lidmaatschap NVvW (inclusief Euclides) bedraagt € 87,50 per jaar.
  • Lidmaatschap NVvW (met digitale Euclides) bedraagt €73,- per jaar.
  • Lidmaatschap NVvW (zonder Euclides) bedraagt € 55,00 per jaar.
  • Lidmaatschap NVvW (student, niet ouder dan 27 jaar, incl. Euclides) bedraagt € 40,00 per jaar
  • Lidmaatschap NVvW (gepensioneerde leden) bedraagt € 45,00 per jaar
  • Lidmaatschap voor leden van KWG of VVWL bedraagt € 65 per jaar
  • Abonnementprijs voor personen (niet-leden van de NVvW) bedraagt € 90,00 per jaar.
  • Abonnementsprijs voor instituten en scholen bedraagt € 160,00 per jaar. Een schoolabonnement houdt NIET in dat de wiskundeleraren van die school automatisch lid zijn van de NVvW.
  • Losse nummers zijn op aanvraag leverbaar voor € 20,00.
  • Betaling binnen 30 dagen na factuurdatum.

Opzeggingen dienen vóór 1 juli van het lopende schooljaar te zijn gedaan.
Nieuwe leden en abonnees kunnen zich opgeven bij de ledenadministratie van de NVvW door het aanmeldformulier in te vullen.

Voor vragen en het aanvragen van losse nummers kunt u een mail sturen. We nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.