Werkgroep vmbo

Werkgroep vmbo

Het wiskunde-onderwijs in het vmbo is meer dan ooit aan veranderingen onderhevig. Binnen Curriculum.nu is nagedacht over een nieuw programma voor het wiskunde onderwijs. De werkgroep heeft op ieder concept van Curriculum.nu gereageerd vanuit het perspectief van het vmbo en door kritische opmerkingen en suggesties haar bijdrage geleverd. Binnenkort start in opdracht van OCW de  Vernieuwingscommissie die dit curriculum concreet  vorm gaat geven in een nieuw programma voor alle leerwegen van het vmbo. Een omvangrijk meerjaren project waarbij de werkgroep vmbo direct en indirect betrokken is.

Het afschaffen van de rekentoets en het ontwikkelen van een schoolexamen voor de leerlingen die geen wiskunde examen doen is  ook een verandering die door de werkgroep actief gevolgd wordt. Verder blijven we ontwikkelingen als de verandering van de bevoegdheidsregeling voor de eerste twee leerjaren van het vmbo en die rondom de digitale examens volgen.

Bij zoveel lopende en nieuwe ontwikkelingen past een actieve werkgroep vmbo die het bestuur van de NVvW informeert en adviseert maar ook zelf met constructieve voorstellen komt. De werkgroep bestaat uit  vmbo-docenten uit alle drie de leerwegen en komt 6 keer per jaar bij elkaar.