Werkgroep vmbo conferentie 2017

Conferentie vmbo en onderbouw havo/vwo 2017

Op 26 januari 2017 vond de vmbo en onderbouw havo/vwo conferentie 2017 plaats. Hieronder vindt u een overzicht van de workshops en daar waar beschikbaar de presentaties of aanvullend materiaal.

1. Anamorphosen (Jeen Lindeboom)

Vaak wordt gesteld dat wiskunde is voor bèta mensen. De creatieve leerling heeft vaak niet zo veel met wiskunde. Toch is er ook voor deze leerlingen genoeg te beleven in de brede wereld van wiskunde. In deze workshop gaat u zelf, na een kort uitleg, een anamorphose tekenen. We gaan ons niet vermoeien met de theorie maar praktisch bezig op een manier die ook toepasbaar is in het VMBO. Het gaat om de verwondering over wat je maakt. Een anamorphose is een tekening die getekend is vanuit het verdwijnpunt. De tekening klopt dan ook enkel, als het vanuit dat verdwijnpunt wordt bekeken.

Presentatie Anamorphosen (PPTX)

2. Vakoverstijgend rekenonderwijs (Marco Veenstra)

De workshop beoogt docenten in de rekenvakken een helpende hand te bieden bij meerdere reken strategieën. Ik wil leerlingen de samenhang laten zien tussen gemeenschappelijke rekenvaardigheden bij de rekenvakken. De leerlingen krijgen meerdere leerstrategieën aangeboden zodat hij of zij kan kiezen wat bij zichzelf past.

3. Het digitale examen (Madeleine Vliegenthart)

Sinds 2006 worden er in het VMBO bb en kb digitale examens afgenomen. Het aantal leerlingen dat digitaal een examen maakt stijgt nog steeds. In deze werkgroep bekijken we samen een examen en een CV. We wisselen hierbij uit wat docenten zien aan mogelijkheden en knelpunten die zij ervaren met leerlingen. Hoe kunnen zij leerlingen goed voorbereiden op een digitaal examen?
Docenten wordt gevraagd een eigen laptop (met Google Chrome) mee te nemen.

4. Afsprakenboek voor wiskundedocenten (Ruud Jongeling)

Misschien herkenbaar voor je: meerdere docenten in het vmbo geven wiskunde en vooral in de onderbouw zijn dat vaak geen vakdocenten. Ieder heeft zijn eigen aanpak en de leerlingen krijgen gaandeweg verschillende oplossingsalgoritmen voor eenzelfde probleem geleerd. Dit is verwarrend voor hen. Voor onze vakgroep wiskunde was dit aanleiding een aantal afspraken vast te leggen. Gaandeweg is dit afsprakenboek uitgegroeid tot een handboek voor de vakgroep dat meer inhoudt dan de aanpak van verhoudingstabellen en Pythagoras. In deze workshop hoor je hoe het afsprakenboek is ontstaan, hoe het uitgroeide tot een handboek voor de vakgroep en welke rol het speelt in het overleg met de andere vakgroepen.

5. Gestructureerd rondetafelgesprek over wiskunde en rekenen in zorg en welzijn; halen en brengen 
(Swier Garst)

Bij veel leerlingen in zorg en welzijn zijn de vakken rekenen en wiskunde niet favoriet. Deze workshop is gericht op docenten die lesgeven aan deze doelgroep. Het rondetafelgesprek levert gelegenheid om ervaringen, good practices en zelfgemaakt lesmateriaal uit te wisselen. Neem naar de workshop mee wat bij u in de les goed werkt en wissel uit met collega’s.

6. Wiskundige denkaktiviteiten op het vmbo (Piet Versnel en Heleen van der Ree)

Wiskundige Denk Activiteiten (WDA’s) zijn een rode draad in het wiskundeprogramma voor havo en vwo, maar hoe zit dat op het vmbo? Welke wiskundige denkactiviteiten kunnen we daar van de leerlingen verwachten. We gaan in deze workshop zelf aan de slag: ontdekken en ontwikkelen, maar wel dingen die je morgen in de les kunt gebruiken.

Wiskundige denkactiviteiten vmbo (PPTX)
Voorbeelden uit Moderne Wiskunde (DOCX)

 

 7. Wiskundige denkaktiviteiten onderbouw havo/vwo (Piet Versnel en Heleen van der Ree)

Wiskundige Denk Activiteiten (WDA’s) zijn een rode draad in het wiskundeprogramma voor de bovenbouw van havo en vwo, maar hoe zit dat in de onderbouw? Welke wiskundige denkactiviteiten kunnen we daar van de leerlingen verwachten. We gaan in deze workshop zelf aan de slag: ontdekken en ontwikkelen, maar wel dingen die je morgen in de les kunt gebruiken.

Wiskndige denkactiviteiten havo vwo (PPTX)

8. Aanpassingen voor leerlingen met dyscalculie in de wiskundeles (Suzanne Sjoers)

Leerlingen met dyscalculie worden nog wel eens ‘didactisch resistent’ genoemd. Dit geeft soms het idee bij docenten en bij de leerling zelf dat instructie bij leerlingen met dyscalculie niets oplevert en dus niet nodig is. Dat is onjuist. Ook leerlingen met dyscalculie zijn leerbaar op het gebied van wiskunde, maar dit vraagt wel instructie op maat. In deze workshop maakt u kennis met een aantal interventies die u eenvoudig tijdens de wiskundeles kunt inzetten. Om de workshop aan te laten sluiten op uw eigen lespraktijk, wil ik u vragen een dyscalculieverklaring van een van uw leerlingen mee te nemen naar deze workshop.
Plenaire spreker Karel Vreeburg

Karel Vreeburg is een beeldhouwer die met nationale en internationale prijzen is onderscheiden. Volgens Bruno Ernst treedt hij met zijn werk ‘in de voetsporen van Escher’. Als onderpresterende hoogbegaafde heeft hij een interessante schoolloopbaan doorlopen.
Van jongs af aan was hij al geïnteresseerd in het werk van Escher. Dat ‘zette hem aan het denken’.
Na MULO-B, 12 ambachten en 13 ongelukken kwam hij als jongvolwassene op het avondonderwijs (vwo) het werk van Escher weer tegen bij het vak wiskunde. Wiskunde ging hem trouwens gemakkelijk af, hij leerde het zichzelf aan.
Karel ging naar de universiteit en haalde een doctoraat in de geneeskunde.
Het beeldhouwen begon pas 25 jaar later. Ook dat leerde hij zichzelf aan, met veel succes. Volgend jaar mag Karel zijn werk tijdens de Biënnale van Venetië exposeren.

Karel zal in zijn presentatie spreken over zijn werk, over de wiskundige wetmatigheden in zijn beelden en over hoe het met zijn onderpresteren toch nog goed is gekomen.
http://www.karelvreeburg.com/