Werkgroep Geschiedenis

De werkgroep heeft enerzijds tot doel het stimuleren van het gebruik van de geschiedenis van de wiskunde (rekenen wordt steeds hierbij inbegrepen) in het wiskundeonderwijs en anderzijds de bevordering van de studie en de kennis van de geschiedenis van het reken-wiskundeonderwijs. De werkgroep onderhoudt daartoe een website, organiseert bijeenkomsten en ontplooit andere daartoe dienende activiteiten.

Het bestuur van de Werkgroep wordt gevormd door Danny Beckers, Desiree Agterberg, Jeanine Daems, Marjolein Kool, Peter Lanser, Jenneke Krüger en Els Franken. Els vertegenwoordigt het NVvW-bestuur in de Werkgroep. Wie meer wil weten van de Werkgroep of op een of andere manier wil bijdragen aan de activiteiten, kan ons mailen. We beantwoorden je mail zo snel mogelijk.

De werkgroep is een voortzetting van de Werkgroep Geschiedenis van het Reken- WiskundeOnderwijs (WGRWO), sinds najaar 2012 als werkgroep van de NVvW actief als opvolger van de Historische Kring Reken- WiskundeOnderwijs (HKRWO).

Jaarverslagen
De jaarverslagen van de werkgroep vind je op deze pagina.