Internationalisering

De werkgroep Internationalisering

De werkgroep Internationalisering van de NVvW richt zich op buitenlandse ontwikkelingen. Dit heeft een tweeledig doel. In de eerste plaats kampt men in het buitenland met dezelfde uitdagingen als waar wij in het Nederlandse onderwijs voor staan. We kunnen dus van het buitenland leren. Hoe ontwikkelt het onderwijs in andere landen, hoe gaan andere landen om met vernieuwingen. Lees bijvoorbeeld onze blog over Lesinspiratie uit Oekraïne.
Daarnaast neemt de culturele diversiteit in onze samenleving toe. Aandacht voor de wiskunde en het wiskundeonderwijs in het buitenland is nuttig en noodzakelijk voor het benutten van die diversiteit in je klas en om leerlingen voor te bereiden op die multiculturele samenleving.

De werkgroep Internationalisering is een platform voor

  • het uitwisselen van les-ideeën om bovenstaande vorm te geven
  • het delen van ideeën om wiskunde een plaats te geven binnen programma’s van internationale uitwisseling van leerlingen (buitenlandse reizen) en internationale projecten op school.
    Schoolboeken uit andere landen
    Wiskunde op (school)reis
  • het faciliteren van initiatieven om Nederlandse docenten in contact te laten komen met buitenlandse collega’s.
    Internationale samenwerking

Het bestuur van de Werkgroep wordt gevormd door Michiel Doorman, Kees Garst, Sevinç Göksen-Zayim en Henk Hietbrink. Kees vertegenwoordigt het NVvW-bestuur in de Werkgroep. Wie meer wil weten van de Werkgroep of op een of andere manier wil bijdragen aan de activiteiten, kan ons mailen via de contactpagina. We beantwoorden je mail zo snel mogelijk.

Internationalisering

Internationale samenwerking
Schoolboeken uit andere landen
Wiskunde op (school)reis
Contact

Leden van de werkgroep

Kees Garst
Kees Garst
Voorzitter
Michiel Doorman
Michiel Doorman
Sevinç Göksen-Zayim
Sevinç Göksen-Zayim