Internationaal samenwerken aan wiskundeonderwijs

Regelmatig worden er internationale projecten geïnitieerd waarbij docenten in Nederland gevraagd worden te participeren. Te denken valt aan vormen van (online) lesson study, die al of niet uit kunnen monden in daadwerkelijk lesbezoek. Via dit platform wordt gelegenheid gegeven om aandacht te genereren en oproepen te plaatsen voor dergelijke projecten. Verder vind je informatie over Europese subsidieregelingen en vind je links naar vaktijdschriften op het gebied van wiskundeonderwijs.

Tijdschriften

Belgie:

UK:

Projecten

Meriaproject

meria-project.eu
MERIA wil het gebruik van relevante, interessante en toepasbare wiskundige activiteiten op middelbare scholen ondersteunen. De werkwijze die wordt voorgesteld en nagestreefd in dit project kan grofweg omschreven worden als onderzoekend wiskundeonderwijs, waarbij oefeningen vervangen worden door verschillende soorten „onderzoeksactiviteiten”. Bij die activiteiten worden de leerlingen niet aan het handje genomen door een opgave-structuur a-h, maar worden uitgenodigd om zelf op onderzoek te gaan. Dit vraagt van de docent om het scenario voor zo’n onderzoeksles vooraf goed te plannen. In het Meria-project werkten docenten uit diverse landen samen om te proberen dergelijke scenario’s goed vorm te geven. Een aantal scenario’s zijn te vinden op de website van het project: Meria

Subsidieregelingen

Erasmus+

erasmus-plus.ec.europa.eu

Erasmus+ is het EU-programma voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport in Europa. Het beschikt over een geraamde begroting van 26,2 miljard euro. Dit is bijna het dubbele van de financiering voor het voorgaande programma (2014-2020).Het programma 2021-2027 legt sterk de nadruk op sociale inclusie, de groene en de digitale transitie en de bevordering van de participatie van jongeren in het democratische leven.Het ondersteunt de prioriteiten en activiteiten die zijn beschreven in de Europese onderwijsruimte, het actieplan voor digitaal onderwijs en de Europese vaardighedenagenda. Bovendien:

  • ondersteunt het programma de Europese pijler van sociale rechten
  • voert het de EU-jongerenstrategie 2019-2027 uit
  • ontwikkelt het de Europese dimensie van de sport

eTwinning

etwinning.net

eTwinning is een platform voor onderwijspersoneel dat werkzaam is in een school in een van de betrokken Europese landen. Het doel van het platform is het ondersteunen van communicatie, samenwerking, projectontwikkeling, delen en is, kortom, de boeiendste leergemeenschap van Europa. eTwinning wordt medegefinancierd door Erasmus+, het Europese programma voor Onderwijs, Opleiding, Jeugd en Sport.

Internationale wiskunde curricula

PISA

PISA is de internationale analyse/vergelijking van kerndoelen door OECD. Zij hebben voor de kernvakken een raamwerk opgesteld waarmee ze toetsen ontwikkelen:
pisa2022-maths.oecd.org

TIMSS

Internationale vergelijking van wiskundecurricula:
timssandpirls frameworks
En meer specifiek de curricula in de deelnemende landen (2015):
timssandpirls encyclopedia

Vlaanderen

Leerplannen voor het secundair onderwijs:
pedagogische-begeleiding-leerplannen-nascholing
pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/vakken-en-leerplannen

Duitsland

In Duitsland heeft men inmiddels een raamwerk voor het hele land. Hierin wordt een driedimensionaal competentiemodel voor wiskunde geschetst: (1) procescompetenties, vergelijkbaar met onze denk- en werkwijzen, (2) de inhoudscompetenties, de vakdomeinen, en (3) een taxonomie naar type activiteit: reproductie, samenhang, generalisatie & reflectie.
qualitaetssicherung-in-schulen/bildungsstandards

Frankrijk

Zie voor de “socle commun de connaissances”, dus de gemeenschappelijke kennisbasis.
le-socle-commun-de-connaissances-de-competences-et-de-culture
wat info over een gemeenschappelijk deel voor de tweede fase hv
renforcement-des-mathematiques-en-1ere-generale 2022-2023

UK

Het national curriculum voor wiskunde is beschreven in “statutory programmes of study and attainment targets for mathematics at key stages 1 to 4”:
national-curriculum-in-england-mathematics-programmes
In Engeland timmert Conrad Wolfram wel aan de weg
computerbasedmath
Voor Schotland, zie
www.sqa.org.uk

USA

De zogenaamde Common Core Standards voor wiskunde:
thecorestandards