Internationaal samenwerken aan wiskundeonderwijs

Regelmatig worden er internationale projecten geïnitieerd waarbij docenten in Nederland gevraagd worden te participeren. Te denken valt aan vormen van (online) lesson study, die al of niet uit kunnen monden in daadwerkelijk lesbezoek. Via dit platform wordt gelegenheid gegeven om aandacht te genereren en oproepen te plaatsen voor dergelijke projecten. Verder vind je informatie over Europese subsidieregelingen en vind je links naar vaktijdschriften op het gebied van wiskundeonderwijs.

Tijdschriften

Belgie:

UK:

 

Projecten

Meriaproject

meria-project.eu
MERIA wil het gebruik van relevante, interessante en toepasbare wiskundige activiteiten op middelbare scholen ondersteunen. De werkwijze die wordt voorgesteld en nagestreefd in dit project kan grofweg omschreven worden als onderzoekend wiskundeonderwijs, waarbij oefeningen vervangen worden door verschillende soorten „onderzoeksactiviteiten”. Bij die activiteiten worden de leerlingen niet aan het handje genomen door een opgave-structuur a-h, maar worden uitgenodigd om zelf op onderzoek te gaan. Dit vraagt van de docent om het scenario voor zo’n onderzoeksles vooraf goed te plannen. In het Meria-project werkten docenten uit diverse landen samen om te proberen dergelijke scenario’s goed vorm te geven. Een aantal scenario’s zijn te vinden op de website van het project:
https://meria-project.eu/activities-results/meria-teaching-scenarios

Subsidieregelingen

Erasmus+

erasmus-plus.ec.europa.eu

Erasmus+ is het EU-programma voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport in Europa. Het beschikt over een geraamde begroting van 26,2 miljard euro. Dit is bijna het dubbele van de financiering voor het voorgaande programma (2014-2020).Het programma 2021-2027 legt sterk de nadruk op sociale inclusie, de groene en de digitale transitie en de bevordering van de participatie van jongeren in het democratische leven.Het ondersteunt de prioriteiten en activiteiten die zijn beschreven in de Europese onderwijsruimte, het actieplan voor digitaal onderwijs en de Europese vaardighedenagenda. Bovendien:

  • ondersteunt het programma de Europese pijler van sociale rechten
  • voert het de EU-jongerenstrategie 2019-2027 uit
  • ontwikkelt het de Europese dimensie van de sport

eTwinning

etwinning.net

eTwinning is een platform voor onderwijspersoneel dat werkzaam is in een school in een van de betrokken Europese landen. Het doel van het platform is het ondersteunen van communicatie, samenwerking, projectontwikkeling, delen en is, kortom, de boeiendste leergemeenschap van Europa. eTwinning wordt medegefinancierd door Erasmus+, het Europese programma voor Onderwijs, Opleiding, Jeugd en Sport.