Wiskunde voor Morgen

Wiskunde voor morgen

De werkgroep richt zich op de vraag, hoe het reken- en wiskunde onderwijs zo kan worden ingericht dat het de leerlingen van nu adequaat voorbereidt op het participeren in de maatschappij van morgen. De werkgroep probeert antwoorden op deze vraag te vinden door kennis te verzamelen, onderling kennis uit te wisselen en door gezamenlijk vraagstukken rond dit thema uit te diepen. Verder stelt de werkgroep zich tot doel het doordenken van het reken- en wiskundeonderwijs voor de toekomst op de agenda te plaatsen, binnen de beide verenigingen en het bredere onderwijsveld, maar ook binnen politiek en maatschappij.

De werkgroep doet dit onder meer door middel van bijdragen aan conferenties en tijdschriften en door rapporten en notities over dit onderwerp op te stellen en te verspreiden. De leden van de beide verenigingen vormen hierbij een belangrijke doelgroep en klankbord; informeel via conferenties en tijdschriften, maar mogelijk ook via enquêtes en dergelijke.

Bekijk de website van wiskunde voor morgen voor meer informatie.