Hoe komt het WwF aan geld?

Het wereldwiskundefonds financiert projecten in ontwikkelingslanden die te maken hebben met wiskundeonderwijs. Aan een project wordt maximaal €3000 besteed. We zijn er trots op dat alle middelen van het WwF aan projecten besteed kunnen worden, er blijft geen geld ‘aan de strijkstok hangen‘. Dit wordt mogelijk gemaakt door de NVvW, die reiskosten van de leden van het Wereldwiskunde Fonds voor haar rekening neemt.

Het geld dat het WwF aan projecten besteedt, wordt op verschillende manieren verkregen:

  • De leden van de NVvW kunnen jaarlijks bij het overmaken van de contributie € 2,50 of meer extra overmaken ten behoeve van het WwF
  • Verkoop van oude/gebruikte wiskundeboeken. Zie Wereldwiskunde Boeken
  • Donaties

Jaarlijks wordt ongeveer €10.000 aan projecten besteed.

Wil je een donatie doen, dan kan dat hieronder.

Totaal: € -