Links

Onderzoek

  • Een catalogus van de privé-collectie van Hessel Pot is toegankelijk via deze pagina.
  • Substantiële (slechts gedeeltelijk elektronisch ontsloten) collecties op het gebied van oude lesboeken zijn te vinden in het Onderwijsmuseum te Dordrecht, de bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam, de Methodenbibliotheek van de Beiaard van de Broeders van Maastricht die ondergebracht is bij de Stadsbibliotheek te Maastricht.
  • Een bibliografie van publicaties over geschiedenis van reken- en wiskundeonderwijs in Nederland maakt onderdeel uit van de bibliografie van Jan Hogendijk.
  • Daarnaast treft u op deze website een door Harm Jan Smid samengestelde uitvoerige bibliografie van boeken en artikelen met betrekking tot de geschiedenis van het wiskunde-onderwijs in Nederland.
  • Bij de Universiteit van Amsterdam kun je oude lesboeken over wiskunde vinden.

Tijdschriften

  • Het International Journal for the History of Mathematics Teaching is het enige tijdschrift op het gebied van de geschiedenis van het wiskundeonderwijs.
  • Zoeken op internet naar “History of mathematics education” levert ook de nodige sites op met informatie over dit onderwerp.
  • Het Nederlandse tijdschrift op het gebied van onderwijsgeschiedenis, De school anno, is gedeeltelijk online beschikbaar. Ook de opvolger, Lessen, is deels on line in te zien.
  • De Textbook colloquium onderzoekt de geschiedenis van lesboeken.

Divers