Werkgroep vmbo conferentie 2016

Conferentie vmbo en onderbouw havo/vwo 2016

Donderdag 28 januari 2016
Locatie: Aristo Utrecht
Tijd: 15:00 – 20:00 uur

De NVvW organiseerde samen met het SLO en het APS een conferentie voor wiskundedocenten die lesgeven aan leerlingen van het vmbo en/of leerlingen van onderbouw havo en vwo. Het was een inspirerende middag met een centrale lezing, workshops en een maaltijd als afsluiting.

De centrale lezing werd verzorgd door Wiggert Loonstra, die de wiskunde achter Marktplaats heeft toegelicht. Wie ooit nog eens iets gaat zoeken of aanbieden op Marktplaats zal zeker aan deze lezing terugdenken!

Na de centrale lezing volgden twee workshoprondes. Men had de keuze uit workshops die allemaal speciaal toegespitst waren op het vmbo en op de onderbouw havo/vwo.
Een greep uit het aanbod:

Wiskundige Denk Activiteiten in de onderbouw
Wiskundige Denk Activiteiten (WDA’s) zijn een onderdeel van het nieuwe programma wiskunde in de bovenbouw havo/vwo. Wat zijn Wiskundige Denk Activiteiten? Welke wiskundige denkactiviteiten zijn er voor leerlingen in de onderbouw? Na het volgen van de workshop weet u meer!

Wiskunde op het digibord; Geogebra voor het vmbo; Kahoot en Socrative
Deze workshops zullen ingaan op de mogelijkheden die ICT bieden in het vmbo om de lessen aanschouwelijker en motiverender te maken. Uw leerlingen zullen niet te stuiten zijn!

Digitale examens voor vmbo-basis en vmbo-kader in de nieuwe examenomgeving Facet
Welke vraagvormen zijn er bij deze examens, hoe werkt de toolbox? Hoe bereid u uw leerlingen hierop voor?

Verhoudingstabellen bij economie
Herkent u de vraag: “Moeten we dat uitrekenen zoals bij economie of zoals bij wiskunde?” Als u in praktijk brengt wat u in deze workshop leert, zult u die vraag hopelijk niet meer horen.

Verder zijn er workshops over het maken van een wiskundewandeling, over de diagnostische tussentijdse toets, over LOB-techniek in de scholen….
U hebt heel veel keus!

Na de workshops is er een maaltijd. Tijdens de maaltijd zal er voldoende tijd en gelegenheid zijn om collega’s te spreken, les ideeën uit te wisselen, nog meer inspiratie op te doen.

De conferentie zat vol, en we kijken met veel genoegen terug op een zeer geslaagde dag.

CENTRALE LEZING MARKTPLAATS EN BIG DATA

Bekijk de presentatie WG vmbo Marktplaats-en-Big-Data-Wiggert-Loonstra(PDF).

MATERIAAL WORKSHOPS