Ruud Stolwijk

Ruud Stolwijk

Sinds 24 augustus 1987 ben ik leraar wiskunde, een beroep dat ik nog altijd met veel plezier uitoefen, tegenwoordig op de Vrijeschool Zutphen. Ik verzorg daar met name de lessen in het vak wiskunde D. Naast het lesgeven heb ik mij altijd wel bezig gehouden met zaken die met wiskunde-onderwijs te maken hebben. Zo ben ik al heel wat jaren betrokken bij de Alympiade – eerst als lid en sinds een paar jaar als voorzitter van de commissie die de opgaven voor dit evenement ontwerpt. Ook ben ik lid van het expert panel van de International Mathemetical Modeling Challenge (IMMC). Verder ben ik (en dat is mijn hoofdbaan) als toetsdeskundige verbonden aan Cito, waar ik mij bezig houd met de centrale eindexamens voor wiskunde op havo en vwo. Los van dit alles: ik woon in Warnsveld, samen met Anja, en we hebben een zoon (Thijs) die in Delft civiele techniek studeert.