Peter Kop

Peter Kop

Peter heeft wiskunde met bijvak economie gestudeerd in Leiden en stond ruim 40 jaar voor de klas. Naast het lesgeven werkt hij bij de Universitaire Lerarenopleiding in Leiden als vakdidacticus. Hij is vaak betrokken geweest bij vernieuwingen van wiskundeprogramma’s door deelname aan Hawex, Profi, Ctwo experimenten bij wiskunde A en C. Op dit moment is hij lid van de vakvernieuwingscommissie havo/vwo bovenbouw. Hij is jarenlang lid geweest van de constructiegroep en vaststellingscommissie wiskunde A voor eindexamens HAVO/VWO. In 2020 promoveerde hij op het proefschrift ‘Graphing formulas to promote symbol sense, Becoming friends with algebraic formulas’. Op dit moment heeft vooral het algebra en statistiek onderwijs zijn belangstelling. Sinds 1999 is hij betrokken bij de Zebrareeks, een stichting die boekjes uitgeeft die in de bovenbouw van het VWO gebruikt kunnen worden, maar die ook nadrukkelijk een populairwetenschappelijk karakter hebben en daarmee wiskunde toegankelijk maakt voor de geïnteresseerde leek. Peter is een enthousiaste sporter.