Peter Kop

Peter Kop

Peter heeft wiskunde met bijvak economie gestudeerd in Leiden en staat nu al ruim 30 jaar voor de klas. Naast het lesgeven werkt hij bij de Universitaire Lerarenopleiding in Leiden als vakdidacticus. Hij is vaak betrokken geweest bij vernieuwingen van wiskundeprogramma’s door deelname aan Hawex, Profi en nu Ctwo experimenten bij wiskunde A en C. Hij is ook jarenlang lid geweest van de constructiegroep wiskundeA voor eindexamens HAVO/VWO. Op dit moment is hij werkzaam voor de Cevo. Daarnaast is hij voorzitter van de Zebrareeks, een stichting die boekjes uitgeeft die in de bovenbouw van het VWO gebruikt kunnen worden, maar die ook nadrukkelijk een populair wetenschappelijke karakter hebben en daarmee wiskunde toegankelijk maakt voor de geïnteresseerde leek. Peter is een enthousiaste recreatie-hardloper en fietser.