Rob van Oord

Rob van Oord

Rob was van 1974 tot 2014 docent aan de school voor voortgezet onderwijs Waddinxveen. Eerst de Samenwerkingsschool voor HAVO VWO geheten, na de fusie in 1989 het Coenecoop College. Nu werkt hij als invaller op scholen in de regio. Hij is auteur van Wiskunde bij de les Makkelijker kan ik het niet maken, wel leuker en is co-auteur van boekje 11 uit de Zebra-reeks Schuiven met auto’s, munten en bollen; H. Melissen en van boekje 59 Optimaliseren in Netwerken. Al vele jaren is hij redactielid van die zelfde Zebra-reeks. Acht jaar was hij lid van de constructiegroep wiskunde B bij het CITO. Vanaf 2004 tot afgelopen jaar gaf hij vrijwel elk jaar een workshop op de Nationale Wiskundedagen. Liefst samen met iemand uit de werkgroep. De eerste was getiteld: Makkelijker kan ik het niet maken, wel leuker. De tweede ging over Cellofaan van koffiepakken. De derde was een pleidooi voor de Praktische Opdracht in de bovenbouw. De vierde workshop ging over inpakken en opvouwen, waarbij de techniek van origami architectuur werd gebruikt. In 2013 kon men door speeddaten veel te weten komen over enkele boekjes uit de zebrareeks. In 2015 over (Ver)delen, … , o.a. trisectie van een hoek. In 2016 komt o.a. het patatzak probleem over het voetlicht. In 2019 ging het over de Platonische lichamen, hoe je die kan maken, en wat daar in kan zitten. Op de website van het Freudenthal Instituut www.fi.uu.nl/nwd is er meer over te vinden. Regelmatig schrijft hij een artikel in Euclides. Ook heeft hij een blog Wiskunde bij de les. Enkele jaren schrijft hij een verslag van de Nationale Wiskundedagen in Euclides en Nieuw Archief voor Wiskunde. Al meer dan 10 jaar is hij lid van de Werkgroep-HAVO/VWO. Een flink aantal jaren daarvan als voorzitter. De grootste hobby’s zijn wilgen knotten, stijldansen en ligfietsen. Op de site www.knotten.nl kun je foto’s zien van het knotten van wilgen van de Natuurgroep Waddinxveen waarvan hij oprichter (in 1974), coördinator en organisator is.