Huidige onderwerpen

Onderwerpen waar de werkgroep havo-vwo zich op dit moment mee bezighoudt zijn onder andere:

Grafische Rekenmachine

De havo-vwo-werkgroep van de NVvW heeft begrepen dat er stemmen opgaan om de grafische rekenmachine bij het centraal examen wiskunde af te schaffen. Dat gaat gebeuren bij natuurkunde en scheikunde. De werkgroep is van mening dat de GR een onmisbaar hulpmiddel is om wiskunde op eigentijdse wijze didactisch verantwoord aan te leren. Sinds de invoering van de GR is daarvan veel werk gemaakt, in ontwikkelde wiskundedidactiek, in de leerboeken en bij het nieuw ontwikkelde wiskundeprogramma dat in 2015 start. Met het afschaffen van de GR zetten we de digitale klok 20 jaar terug. Daarom doet de werkgroep een dringend op het bestuur van de vereniging zo breed mogelijk duidelijk te maken dat afschaffen van de GR geen optie is.

Kleine didactiek

Regelmatig verschijnen er stukjes in Euclides over inspirerende en uitdagende didactiek in de les. We wisselen met elkaar van gedachten over wiskundige denkactiviteiten. Daarbij wordt ook het nieuwe Handboek van de Wiskundedidactiek als uitgangspunt gebruikt.

Curriculum.nu

Bij elke publicatie van een nieuw onderdeel van curriculum.nu over rekenen/wiskunde hebben we met de werkgroep een reactie naar curriculum gestuurd. Zowel over de inhoud van het product als over de vorm.

Wiskundige denkactiviteiten

We bekijken momenteel in welke mate de wiskundige denkactiviteiten in het examen worden gevraagd. En hoe kunnen we de wiskundige denkactiviteiten in onze lessen goed tot hun recht laten komen.

Eindexamens

Elk jaar bespreken we in de werkgroep wie welke examens heeft bekeken en wat we er van vinden. Een aantal van onze leden schrijft ook regelmatig een examenbespreking.

Workshops

De werkgroep bereidt workshops voor de studiedag van de NVvW of NWD voor en voert ze uit.