Merijn Smit

Merijn Smit

Merijn is in 2005 afgestudeerd in de sterrenkunde aan de Universiteit Leiden. Tijdens zijn studie is hij van 2001 tot 2004 voor de klas gekomen. Het was bedoeld als bijverdienste, maar werd uiteindelijk een bijna volledige baan op het St. Antoniuscollege, afdeling Bodegraven, waar hij toentertijd wiskunde gaf aan klas 1 t/m 4 vmbo-bb,bk,tl en havo. In 2005 is hij aan de slag gegaan met een promotieonderzoek, maar kon het niet laten na het lesgeven in de collegezaal toch weer de schoolbanken op te zoeken. Van 2011 tot 2013 is hij als wiskundeleraar werkzaam geweest op de vrije school, in de bovenbouw havo/vwo van het Marecollege te Leiden, waar hij in 2012 gestart is met de lerarenopleidingen wiskunde en natuurkunde aan het ICLON. Die heeft hij beiden in 2014 afgerond, toen hij inmiddels verhuisd was naar het Gymnasium Haganum in Den Haag, waar hij nog steeds alle wiskundevarianten geeft. Sinds 2015 heeft hij met plezier mee mogen denken met de werkgroep havo/vwo. Merijn is mentor in klas 5 en 6 en lid van de MR. Binnen de sectie is hij in het bijzonder verantwoordelijk voor de leerlijn wiskunde D, neemt deel aan het bètaoverleg en begeleidt jaarlijks profielwerkstukken op het gebied van natuurkunde, sterrenkunde en wiskunde. Hij gaat het liefst op de fiets van Leiden naar Den Haag en is hij enthousiast in de volleybalwereld als speler, coach en scheidsrechter.