Bijeenkomsten Onderwijs2032

Eind 2014 heeft het Platform Onderwijs2032 de opdracht gekregen om te onderzoeken of het onderwijs nog wel up-to-date is voor de toekomst.

In januari 2016 is het eindadvies door platformvoorzitter Paul Schnabel aangeboden aan staatssecretaris Sander Dekker. Veel leraren waren echter niet op de hoogte van het advies of voelden zich er niet bij betrokken. De Onderwijscoöperatie (OC) heeft daarom met de staatssecretaris afgesproken eerst een verdiepende en verbredende fase in te lassen om gesprekken met leraren te voeren, voordat met de ontwerp fase kan worden begonnen.
Deze fase zal duren tot 1 november 2016.

De NVvW gaat in het kader van deze verdiepingsfase samen met de NVON discussiebijeenkomsten houden.

De bijeenkomsten hebben als doel een antwoord te geven op:
1. Geeft het advies van Schnabel de juiste richting voor een nieuw curriculum?
2. Hoe kan en wil de beroepsgroep invulling en uitvoering geven aan een nieuw curriculum?

In week 38 kun je op 5 verschillende plekken in het land zo'n bijeenkomst bijwonen.  

Het programma (voor iedere bijeenkomst):
17.30 uur Ontvangst met soep en broodjes
18.00 uur Discussie en stemming aangaande stellingen, waarbij de resultaten van de hele discussie worden verwerkt in het uiteindelijk advies vanuit de Onderwijscoöperatie aan staatssecretaris Dekker
20.00 uur Einde

Het is mogelijk om na afloop van de avond een nascholingscertificaat te ontvangen.
Deelname aan deze bijeenkomsten is voor iedereen gratis.

Data en locaties (de aanmelding is gesloten):

Datum Plaats
Maandag 19 september Zaandam
Dinsdag 20 sepbember Meppel
Dinsdag 20 september Delft
Woensdag 21 september Eindhoven
Donderdag 22 september Ede


Let op: Na aanmelding verwachten we ook dat je komt, mocht je onverwacht niet kunnen, dan verzoeken we je om je af te melden (ledenadministratie@nvvw.nl).