Jaarvergadering en studiedag 2023

De jaarvergadering / studiedag van de NVvW wordt dit jaar gehouden op zaterdag 4 november.

Locatie
Ichthus College
Vondellaan 4 in Veenendaal

Programma

10:00 – 10:50 uur Jaarvergadering
– Opening door de voorzitter
– Jaarrede van de voorzitter
– Notulen van de jaarvergadering 2021
– Jaarverslagen 2021/2022
– Financiën
– Bestuursverkiezing
– Rondvraag.
Vragen voor de rondvraag graag voor aanvang van de vergadering indienen bij de secretaris.
– Sluiting

11:00 – 16:15 uur Studiedag Wiskunde en de jeugd van tegenwoordig
11.00 – 11.15 Inleiding op de studiedag
11.15 – 12.00 Plenaire lezing: Paul Drijvers
12.00 – 12.15 Pauze
12.15 – 13.05 Workshopronde 1A/lunch en markt
13.05 – 13.15 Wisseltijd
13.15 – 14.05 Workshopronde 1B/lunch en markt
14.05 – 14.15 Wisseltijd
14.15 – 15.05 Workshopronde 2 (incl. commerciële)
15.05 – 15.30 Wisseltijd
15.30 – 16.15 Plenaire voordracht, Peter Ypma
16:15  Sluiting van de studiedag

Binnenkort zijn de workshops in te zien en kun je je aanmelden.