Wiskunde en de jeugd van tegenwoordig

De plenaire lezing op de studiedag wordt verzorgt door Paul Drijvers, hoogleraar in de didactiek van de wiskunde bij het Freudenthal Instituut van de Universiteit Utrecht

Titel: Wiskunde en de jeugd van tegenwoordig

Wat hebben de leerlingen van nu nodig om zich daarop zo goed mogelijk voor te bereiden? Wat zijn de functionele basisvaardigheden van de toekomst? Zijn die ook al niet meer wat ze geweest zijn? Gaan de nieuwe kerndoelen daarbij helpen? Of moeten we jeugd vooral leren werken met tools zoals ChatGPT? Over deze en andere lastige vragen gaan we ons in deze openingslezing buigen.

De afsluitende voordracht wordt verzorgd door Peter Ypma

Hoe kun je combinatorische spellen in de wiskundeles gebruiken om alle leerlingen te motiveren en activeren tot wiskundig en strategisch handelen.