Conferentie Rekenen-wiskunde, overgang van PO naar VO

Conferentie Rekenen-wiskunde, overgang van PO naar VO

 

 

Een studiemiddag voor alle leraren die geïnteresseerd zijn in rekenen en wiskunde en de aansluiting daarbij van PO naar VO.

Voor leraren primair onderwijs Voor leraren voortgezet onderwijs
Je leert leerlingen op de basisschool veel op het gebied van rekenen en wiskunde en bereidt ze daarmee zo goed mogelijk voor op het VO. Wat doet het VO met die kennis en hoe ziet rekenen en wiskunde in het VO er uit? Wat kunnen we hierin van elkaar leren?

De geactualiseerde kerndoelen voor PO en onderbouw VO geven meer duidelijkheid, maar hoe ziet dat er precies uit in het VO?

Hierover gaat de conferentie
Rekenen en wiskunde van PO naar VO
op woensdag 11 oktober.
De conferentie wordt georganiseerd door de NVORWO, de NVvW en SLO.

Je krijgt leerlingen van veel verschillende scholen in de brugklas en het is soms ingewikkeld om te weten wat ze allemaal al weten van wiskunde. De geactualiseerde kerndoelen gaan daarbij helpen, maar hoe ziet dat er precies uit in het PO, is er een gemeenschappelijke basis waar je vanuit kunt gaan?

Ga in gesprek met je collega’s uit het PO en kijk samen naar de overeenkomsten en de verschillen.

Dit kan op de conferentie
Rekenen en wiskunde van PO naar VO
op woensdag 11 oktober.

De conferentie wordt georganiseerd door de NVORWO, de NVvW en SLO.

Waar: ’t Veerhuis, Nieuwegein
Datum: 11 oktober 2023
Tijd: 15:30 – 19:30 uur
Kosten: € 50,- (inclusief avondmaaltijd)

Klik hier voor meer informatie over de inhoud van de conferentie.

Schrijf je hieronder in.

    Ben je werkzaam in het PO of VO?

    Dieet wensen: