Meer informatie conferentie PO-VO conferentie

Wiskundetaal
Goed begrip van wiskundetaal is essentieel voor het leren van rekenen en wiskunde – zowel in po als in vo. Maar de wiskundetaal in po en vo is niet altijd hetzelfde. Het kennen en gebruiken van elkaars wiskundetaal helpt leerlingen bij de overstap van po naar vo. Op deze studiemiddag krijgt je zicht op de overeenkomsten en verschillen in gehanteerde wiskundetaal.
“Het verschil in taalgebruik bij reken en wiskunde is voor sommige leerlingen lastig.” (Anne-Geerke Hesselink, vmbo Tessenderland, AD van 27 augustus 2023)

Nieuwe kerndoelen
In september van dit jaar zijn geactualiseerde kerndoelen rekenen en wiskunde voor einde po en einde onderbouw vo opgeleverd. In deze nieuwe kerndoelen wordt, méér dan vroeger, rekening gehouden met de aansluiting tussen po en vo. Op deze studiemiddag leer je wat er nieuw is in de geactualiseerde kerndoelen en hoe deze kunnen bijdragen aan een goede overgang van po naar vo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiskundige denk/werkwijzen
In de nieuwe kerndoelen zijn voor zowel po als vo wiskundige denk/werkwijzen opgenomen. Bijvoorbeeld wiskundig probleemoplossen, modelleren en algoritmisch denken. Hier zoomen we nader op in. Je krijgt een toelichting wat de denk/werkwijzen inhouden en hoe je er met leerlingen aan kunt werken. Ook hierbij wisselen we uit tussen collega’s po en vo, om zo van elkaar te leren.

Jouw vragen
Op deze conferentie is ruimte voor al je vragen over de overstap van po naar vo v.w.b. rekenen en wiskunde en over de nieuwe kerndoelen rekenen en wiskunde. In het programma is tijd gereserveerd voor het ter plekke bespreken van een aantal vragen. Vragen die niet aan bod kunnen komen op de dag zelf, zullen achteraf worden beantwoord door NVORWO, NVvW en SLO.

Komt je ook?
We vragen de deelnemers aan deze conferentie om hun methode (papier of digitaal) mee te nemen en een opgave of opdracht uit te kiezen die je graag wilt delen met collega’s uit de andere sector. Kies een opgave die je mooi vindt, waar je een bijzondere ervaring mee hebt, die je belangrijk vindt voor de doorlopende leerlijn van po naar vo, of die je om nog een andere reden aanspreekt. Neem de opgave in een of andere vorm mee. Je krijgt de gelegenheid om aan te geven waarom je denkt dat jouw opgave of opdracht belangrijk is om te delen met de collega’s uit de andere sector.

Doelgroepen:
Rekencoördinatoren, leraren bovenbouw po en leraren rekenen en/of wiskunde onderbouw vo die graag werken aan een zo goed mogelijke overgang van po naar vo.

Ga terug naar de pagina om je aan te melden.