31 januari 2024
- Theo Nijboer & Hugo Mulder & Henk Hietbrink

Over de toekomst van havo wiskunde B – intro

Herken je het volgende gevoel? Je geeft les in wiskunde B aan havo 4 en havo 5 en stuit op talloze uitdagingen bij het overbrengen van dit prachtige vak aan je leerlingen.

Is er te veel lesstof? Is de stof te moeilijk? Gaat het te snel? Een groot aantal leerlingen komt blijmoedig naar de les en luistert naar het praatje. Bij een onvoldoende balen ze, maar thuis iets extra’s doen is vaak een brug te ver. Pas in de tweede helft van havo 5 gaan de lichtjes aan. Ondanks jarenlange inspanning om dit vak met succes te onderwijzen, blijft het lastig hierin de juiste weg te vinden.

Met een oproep om een enquête in te vullen, zijn we met een team van drie docenten een onderzoek gestart. Hebben anderen soortgelijke ervaringen? Meer dan honderd collega’s hebben de vragenlijst ingevuld.

De enquête bestond uit gesloten en open vragen. Met name de uitgebreide en genuanceerde antwoorden op de open vragen gaven ons een beter zicht op de problemen bij 4/5 havo wiskunde B.

Om een aantal opvallende resultaten te duiden hebben we in 2023 tijdens de studiedag van de NVvW een workshop gegeven met als titel “Over de toekomst van havo wiskunde B.”. De respons op de enquête is samengevat in drie thema’s en in poster-vorm gepresenteerd en besproken met een groep van 13 docenten.

We hebben onze bevindingen verwerkt in een reeks blogs, waaronder een integraal overzicht van de resultaten van de enquête en onze bevindingen op de drie thema’s: aansluiting, waardering, en plezier.

Met deze opeenvolgende blogs willen we u op de hoogte brengen van onze inzichten. Wij hopen op reacties en een levendige discussie.

Theo Nijboer, Hugo Mulder, Henk Hietbrink