30 augustus 2022
- Henk Hietbrink

GeoGebra in het klaslokaal: GeoGebra Boek als Lesbrief

Vorig jaar december is een enquête uitgegaan naar het gebruik van GeoGebra in het klaslokaal. Meer dan 200 mensen hebben daar op gereageerd (zie Uitkomsten Enquête GeoGebra). Een van de vragen was welke GeoGebra creatie een groot succes is in het klaslokaal. Daar kwamen leuke reacties op. Iedere week wordt een inzending besproken.

Jan Elemans heeft een groot aantal fraai verzorgde boeken in de GeoGebra tube gezet. Hij deelde een applet over Getalpatronen in De Driehoek van Pascal. Het is veel meer dan een applet, het is een hele les met tekst en uitleg, foto’s, open vragen, meerkeuzevragen, illustraties en animaties.
Leerlingen kunnen hier individueel mee aan de slag. Wanneer je de les koppelt aan je GeoGebra klaslokaal, dan kun je als docent meekijken.
Ook kun je een klassengesprek voeren door werk van leerlingen al dan niet anoniem op het smartboard te projecteren. Daarover meer in een volgende blog.
Dit werkboek is in elk geval een mooi voorbeeld voor wie een lesbrief in GeoGebra wilt maken.
Pluspunt is dat de wiskundige editor gebruikt kan worden bij het formuleren van de vragen.
Voor leerlingen is er een beperkte editor met de hoogstnoodzakelijke onderdelen.

 

Reacties van collega’s die ook interactieve lesbrieven maken in GeoGebra Klaslokaal, zijn van harte welkom.

Vorige blogs:
Knikkers in een vaas
Vlaanderen
Bijzondere Lijnen
Lijsten