Archief themabijeenkomsten

Thema-avond 20-21:  Techno-Mathematical Literacies.

Bijeenkomst 1: 21 maart 2022: wiskunde in technisch praktijkonderzoek

Bijeenkomst 2: 11 mei 2022:  Opsplitsing keuzedeel K0205

Bijeenkomst 3: 15 december 2022: Klankbordgroep Vernieuwing Wiskunde (adviesronde 1)

Bijeenkomst 4: 9 februari 2023: Geschiedenis van de Wiskunde

Bijeenkomst 5: 13 april 2023: Examinering keuzedelen K1348 en K1349 bij Examenservicebureau ESMEI

Bijeenkomst 6: 25 mei 2023: Klankbordgroep Vernieuwing Wiskunde (adviesronde 2 over Tussenproduct 2 en 3)

Op 25 mei is themabijeenkomst 6 gewijd een een bespreking van Tussenproduct 3 van de Vernieuwingscommissie Wiskunde. Deze bevatte het raamwerk en een selectie vn de eindtermen. (adviesronde 2). Het resultaat hiervan is meegenomen in het advies van de Advieskring Wiskunde aan de VVC (27 juni 2023).

Bijeenkomst 7: 12 oktober 2023: Dimensie-analyse in de techniek

Bijeenkomst 8: 11 januari 2024: Klankbordgroep Vernieuwing Wiskunde (adviesronde 3 over Tussenproduct 4)