Archief themabijeenkomsten

Thema-avond 20-21:  Techno-Mathematical Literacies.

Bijeenkomst 1: 21 maart 2022: wiskunde in technisch praktijkonderzoek

Bijeenkomst 2: 11 mei 2022:  Opsplitsing keuzedeel K0205

Bijeenkomst 3: 15 december 2022: Klankbordgroep Vernieuwing Wiskunde (adviesronde 1)

Bijeenkomst 4: 9 februari 2023: Geschiedenis van de Wiskunde I. Powerpoint: Praktische GvdW deel 1

  • Roel van Asselt laat de relevantie zien van de ontwikkeling van de wiskunde in contexten die interessant en motiverend zijn voor het beroepsonderwijs. Het zwaartepunt ligt op berekeningen en bewijzen uit de tijd van 1700 v.Chr. tot 500 n.Chr. met nog een paar highlights uit de Verlichting. De intentie is om de wiskunde die onze studenten kennen uit hun vooropleiding meer betekenis te geven en te laten zien dat wiskunde een menselijke activiteit is. Dit sluit ook mooi aan bij het toenemend belang van wiskundige denkactiviteiten.

Bijeenkomst 5: 13 april 2023: Examinering keuzedelen K1348 en K1349 bij Examenservicebureau ESMEI

Bijeenkomst 6: 25 mei 2023: Klankbordgroep Vernieuwing Wiskunde (adviesronde 2 over Tussenproduct 2 en 3)

  • Op 25 mei is themabijeenkomst 6 gewijd een een bespreking van Tussenproduct 3 van de Vernieuwingscommissie Wiskunde. Deze bevatte het raamwerk en een selectie vn de eindtermen. (adviesronde 2). Het resultaat hiervan is meegenomen in het advies van de Advieskring Wiskunde aan de VVC (27 juni 2023).

Bijeenkomst 7: 12 oktober 2023: Dimensie-analyse in de techniek

Bijeenkomst 8: 11 januari 2024: Klankbordgroep Vernieuwing Wiskunde (adviesronde 3 over Tussenproduct 4)

Bijeenkomst 9: 14 maart 2024: Geschiedenis van de wiskunde II. Powerpoint: Praktische GvdW deel 2

  • Roel van Asselt zet zijn historische excursie voort naar voorbeelden van het toepassen van wiskunde in contexten die interessant en motiverend zijn voor de wiskundelessen in het beroepsonderwijs. Deze keer ligt het zwaartepunt op de periode vanaf de 17e eeuw. De intentie is te laten zien hoe wiskunde een cruciale rol heeft gespeeld in allerlei praktische toepassingen. Denk aan de ontdekking en ontwikkeling van de cycloïde in de dynamica, grafentheorie bij routing-vraagstukken, of de principes en toepassing van de Fourier analyse.
    Net als in deel I wordt ook nu de rode draad getrokken langs de grote wiskundigen wiens ideeën de toepassingen hebben mogelijk gemaakt.

Bijeenkomst 10: 28 maart 2024: Toegepaste Wiskunde, is dat ook een opleiding?  Powerpoint

  • Klaas-Jan Wieringa, opleidingscoördinator aan NHL Stenden Hogeschool in Leeuwarden, gaat in op de opleiding Toegepaste Wiskunde. Door de sterke opkomst van Data Science wordt de rol van afgestudeerden van Toegepaste wiskunde steeds belangrijker. Ook komt aan de orde waar afgestudeerden werken, welke studenten voor de opleiding kiezen, etc.

Bijeenkomst 11: 8 mei 2024: Klankbordgroep Vernieuwing Wiskunde (adviesronde 4 over Tussenproduct 5)