Archief themabijeenkomsten

Thema-avond 20-21:  Techno-Mathematical Literacies.

Bijeenkomst 1: 21 maart 2022: wiskunde in technisch praktijkonderzoek

Bijeenkomst 2: 11 mei 2022:  Opsplitsing keuzedeel K0205

Bijeenkomst 3: 15 december 2022: Klankbordgroep Vernieuwing Wiskunde (adviesronde 1)

Bijeenkomst 4: 9 februari 2023: Geschiedenis van de Wiskunde

Bijeenkomst 5: 13 april 2023: Examinering keuzedelen K1348 en K1349 bij Examenservicebureau ESMEI

Bijeenkomst 6: 25 mei 2023: Klankbordgroep Vernieuwing Wiskunde (adviesronde 3)