Symposia

Het eerstvolgende symposium is zal plaatsvinden op 7 oktober 2017 in het Academiegebouw in Utrecht (inloop en koffie vanaf 9:30u). Zie hier voor meer informatie

Programma's van eerdere symposia

Symposium II: Reken- en wiskundeonderwijs: waarom? (1 juni 1996)
Symposium III: Rekenhulpmiddelen in het onderwijs (31 mei 1997)
Symposium IV: Leren door doen (30 mei 1998)
Symposium V: Raadsels en puzzels (29 mei 1999)
Symposium VI: Honderd jaar wiskundeonderwijs (27 mei 2000)
Symposium VII: Akten en bevoegdheden (26 mei 2001)
Symposium VIII: De roerige jaren '60 (25 mei 2002)
Symposium IX: Oude meesters (17 mei 2003)
Symposium X: Van oude maten maten en het nieuwe meten (15 mei 2004)
Symposium XI: Kansen en verwachtingen (28 mei 2005)
Symposium XII: Boeken die hun sporen hebben nagelaten (20 mei 2006)
Symposium XIII: Nieuwe problemen, oude oplossingen (12 mei 2007)
Symposium XIV: Doen of denken? Winst en verlies bij handige methoden in de schoolwiskunde (17 mei 2008)
Symposium XV: Top of Flop (16 mei 2009)
Symposium XVI: Bloed, Zweet en Tranen (24 april 2010)
Symposium XVII: Bladeren! (14 mei 2011)
Symposium XVIII: Vergeten vakken (12 mei 2012)
Symposium XIX: Allemaal aansluiten graag (20 april 2013)
Symposium XX: Nieuwlichterij (10 mei 2014)
Symposium XXI: 400 jaar meetkundeonderwijs (19 september 2015)
Symposium XXII: Competities & Competenties

 

WgrwoIn 1995 is de werkgroep begonnen als de Historische Kring Reken- en Wiskunde Onderwijs (HKRWO), met een informele bijeenkomst voor alle geïnteresseerden in het schoolmuseum te Rotterdam. Er was bij die gelegenheid een rondleiding door het museum en Ed de Moor hield een voordracht over Jan Versluys (1845-1920). Vanwege de interesse tijdens die eerste bijeenkomst werd besloten het jaar daarop een iets groter opgezette bijeenkomst te organiseren. Sindsdien heeft het HKRWO elk jaar een symposium georganiseerd, daarin steeds financieel ondersteund door NWO, de NVvW en NVORWO. Het Freudenthal Instituut ondersteunde de vereniging. Sinds 1996 is er elk jaar rond een thema een aantal lezingen gehouden, waaronder vaak één door een buitenlandse gastspreker. Vanaf 2012 is de HKRWO in de vorm van een werkgroep ingebed binnen de NVvW, eerst als Werkgroep Geschiedenis van het Reken- WiskundeOnderwijs (WGRWO) en sinds januari 2017 als Werkgroep Geschiedenis.