20 mei 2023
- Henk Hietbrink

ChatGTP-4 vwo examen wiskunde A

© Ayca Turan (ayca.tech)

<review experiment 2> Web Browsing:

Deze blog is onderdeel van een verzameling blogs over hoe ChatGTP een review schrijft over het vwo wiskunde examen van 2023.
Het examen staat op examenblad.nl.

Hieronder staat de letterlijke tekst die ChatGTP genereerde bij de tweede poging waarin expliciet de link opgegeven is naar examenblad.nl.

prompt:

Schrijf een vriendelijke review op het vwo wiskunde A examen van 2023 in 1500 woorden en benoem de specifieke onderdelen van de verschillende vragen, met name over het onderdeel Gewicht in Beweging.

output: 

Ik verontschuldig me, maar ik ondervind momenteel technische problemen bij het zoeken naar het VWO Wiskunde A examen van 2023 online.

Hoewel ik je verzoek om een specifieke review van dat examen niet kan uitvoeren zonder het daadwerkelijk te bekijken, kan ik wel algemene opmerkingen maken over hoe je een wiskunde-examen zou kunnen beoordelen.

Bij het beoordelen van een wiskunde-examen, zoals het VWO Wiskunde A examen, zijn er verschillende factoren die je in overweging kunt nemen:

  1. Duidelijkheid van de Vragen: Zijn de vragen goed gesteld? Is het duidelijk wat er van de student wordt verwacht? Onvoldoende duidelijke of verwarrende vragen kunnen een examen onnodig moeilijk maken en de ervaring van de student verpesten.
  2. Relevantie van de Onderwerpen: Zijn de onderwerpen die in het examen aan bod komen relevant voor de studie en toekomstige carrière van de student? Onderwerpen die geen praktische relevantie hebben, kunnen het examen minder waardevol maken.
  3. Niveau van Moeilijkheid: Is het examen te makkelijk, te moeilijk, of net goed? Een goed examen moet uitdagend zijn, maar niet onoverkomelijk.
  4. Variatie in Vraagtypes: Een goed examen bevat een mix van vraagtypes, waaronder multiple choice, korte antwoorden, en uitgebreide problemen. Dit helpt om de verschillende vaardigheden en kennisgebieden van de student te testen.
  5. Gewicht in Beweging: Dit onderdeel kan betrekking hebben op een breed scala aan onderwerpen, zoals de studie van zwaartekracht, frictie, en de wetten van beweging. Het is belangrijk om te kijken of deze onderwerpen correct en op een begrijpelijke manier worden gepresenteerd.
  6. Correcte Antwoorden: Zijn de correcte antwoorden logisch en gebaseerd op geaccepteerde wiskundige principes? Foutieve antwoorden kunnen een examen ongeldig maken.

Een grondige review zou elk van deze punten in detail behandelen, waarbij de specifieke vragen en onderwerpen die in het examen aan bod komen, worden geanalyseerd en besproken.