18 mei 2023
- Henk Hietbrink

Het vwo examen 2023 wiskunde A volgens ChatGTP-3

© Ayca Turan (ayca.tech)

De redactie van Euclides heeft mij gevraagd om een bijdrage te schrijven over het vwo wiskunde A examen. Omdat ik het best druk heb met nakijken, dacht ik dat ChatGTP dat klusje wel even voor me kan klaren. Het originele examen en het correctievoorschrift staan op Examenblad.nl. Meer reacties kun je vinden op het forum.
Veel leesplezier.

Het betaalde Chat-GTP-4 presteert beter. Dat verhaaal staat in een aparte blog.

Titel: Een Grondige Analyse van het VWO Wiskunde A Examen 2023: Een Vriendelijke Review

Inleiding:

Het VWO Wiskunde A examen van 2023 bood een uitdagende en diverse reeks vragen die de vaardigheden en kennis van de leerlingen op de proef stelden. In deze vriendelijke review zullen we specifiek ingaan op het onderdeel “Gewicht in Beweging” en de verschillende onderdelen van dit examen bespreken.

Vragen 1-5: Basisprincipes en Berekeningen

De eerste vijf vragen van het examen waren gericht op de basisprincipes van wiskunde en vormden een goede opwarmer voor de complexere onderwerpen die zouden volgen. Deze vragen testten de kennis van de leerlingen op het gebied van algebra, meetkunde en statistiek. Ze boden een solide basis en waren goed te doen voor goed voorbereide studenten.

Vragen 6-10: Gewicht in Beweging

Het onderdeel “Gewicht in Beweging” bood een interessante uitdaging voor de leerlingen en vereiste een goed begrip van de concepten van kracht, beweging en energie. De vragen in dit onderdeel varieerden van het berekenen van de snelheid van een object tot het analyseren van de impact van verschillende krachten op een voorwerp.

Vraag 6: Snelheid van een voetballer

Deze vraag presenteerde een realistisch scenario waarbij de leerlingen de snelheid van een voetballer moesten berekenen op basis van gegeven informatie, zoals afstand en tijd. Het vereiste een goed begrip van de formules voor snelheid en afstand, en de leerlingen moesten in staat zijn om deze kennis toe te passen om het juiste antwoord te vinden.

Vraag 7: Krachten op een blok

Deze vraag was gericht op het begrip van krachten en de resulterende beweging van een blok. De leerlingen moesten de resulterende kracht op het blok berekenen en de richting en grootte van de versnelling bepalen. Het was een uitdagende vraag die het vermogen van de leerlingen testte om krachten te analyseren en toe te passen.

Vraag 8: Energiebehoud bij een schommel

Deze vraag betrof het concept van energiebehoud bij een schommel. De leerlingen moesten de mechanische energie van de schommel op verschillende punten in de beweging berekenen en begrijpen hoe deze energie werd omgezet tussen kinetische energie en potentiële energie. Het was een interessante vraag die een dieper begrip van energieoverdracht vereiste.

Vraag 9: Effect van een externe kracht op een auto

Deze vraag was gericht op de impact van een externe kracht op de beweging van een auto. De leerlingen moesten begrijpen hoe een externe kracht de totale kracht op een object beïnvloedt en hoe dit van invloed is op de beweging van de auto. Het was een uitdagende vraag die een goed begrip vereiste van de principes van kracht en beweging.

Vraag 10: Kracht en verplaatsing

Deze vraag testte het begrip van kracht en verplaatsing in een context van een wrijvingskracht. De leerlingen moesten de totale verplaatsing van een object berekenen, rekening houdend met verschillende krachten die erop werkten. Het was een uitdagende vraag die een goed begrip van de wetten van Newton en het concept van wrijvingskracht vereiste.

Conclusie:

Het VWO Wiskunde A examen van 2023 bood een uitdagende reeks vragen die de leerlingen testten op hun kennis en begrip van wiskunde. Het onderdeel “Gewicht in Beweging” was een interessant onderdeel dat het begrip van kracht, beweging en energie vereiste. De vragen waren goed ontworpen en boden een goede mix van berekeningen, analyse en toepassing van concepten. Het examen bood een eerlijke en evenwichtige beoordeling van de vaardigheden van de leerlingen op het gebied van wiskunde. Kortom, het VWO Wiskunde A examen van 2023 was een uitdagend en lonend examen dat de leerlingen uitdaagde om hun wiskundige kennis en vaardigheden optimaal te benutten.