20 mei 2023
- Henk Hietbrink

ChatGTP-4 vwo examen wiskunde A

© Ayca Turan (ayca.tech)

<review experiment 1> 

Deze blog is onderdeel van een verzameling blogs over hoe ChatGTP een review schrijft over het vwo wiskunde examen van 2023.
Het examen staat op examenblad.nl.

Hieronder staat de letterlijke tekst die ChatGTP genereerde.

prompt:

Schrijf een vriendelijke review op het vwo wiskunde A examen van 2023 in 1500 woorden en benoem de specifieke onderdelen van de verschillende vragen, met name over het onderdeel Gewicht in Beweging.

output:

Mijn excuses, maar als een AI-model dat is ontwikkeld door OpenAI, kan ik geen toegang krijgen tot specifieke, real-time documenten of examens zoals het VWO Wiskunde A examen van 2023. Mijn training is gebaseerd op een breed scala aan data, waaronder boeken, websites en andere educatieve materialen tot en met september 2021. Ik kan echter wel algemene feedback geven over hoe zo’n examen eruit zou kunnen zien, op basis van mijn kennis over vorige wiskunde-examens.

Titel: Review van het hypothetische VWO Wiskunde A Examen 2023

Het VWO Wiskunde A examen van 2023 was een doordachte mix van vragen die de kritische denkvaardigheden van de studenten op de proef stelden, terwijl het tegelijkertijd hun begrip van de leerstof testte. Een van de opmerkelijke onderdelen in dit examen was ‘Gewicht in Beweging’.

Het gedeelte over ‘Gewicht in Beweging’ was een uitstekend voorbeeld van hoe wiskunde op praktische en boeiende wijze kan worden gepresenteerd. Het integreerde wiskundige principes met de fysieke wereld, waardoor het de studenten hielp de relevantie van de behandelde concepten te begrijpen. Door het gebruik van praktijkgerichte situaties in de vraagstellingen, konden de studenten verbanden leggen tussen de abstracte theorie en de echte wereld.

De vragen begonnen op een instapniveau, om de studenten te laten wennen aan het thema. Ze omvatten basisprincipes zoals de berekening van het gewicht van een object in beweging. Deze vragen gaven de studenten de mogelijkheid om hun begrip van de fundamentele concepten te tonen.

Geleidelijk werd de moeilijkheidsgraad opgevoerd, waarbij complexere vragen werden gesteld over onderwerpen zoals de verandering van het gewicht bij verschillende snelheden, en hoe dit effecten heeft op de kracht die nodig is om het object in beweging te houden. Deze vragen stelden de studenten in staat om hun analytische vaardigheden te tonen, evenals hun vermogen om meer complexe wiskundige concepten te begrijpen en toe te passen.

Het hoogtepunt van het onderdeel ‘Gewicht in Beweging’ was een uitdagende, maar lonende vraag over de berekening van het optimale gewicht voor een bewegend object onder specifieke omstandigheden. Hoewel deze vraag behoorlijk uitdagend was, gaf het de studenten de mogelijkheid om de diepte van hun kennis en inzicht te tonen, evenals hun vermogen om creatief probleemoplossend denken te gebruiken.

Hoewel het onderdeel ‘Gewicht in Beweging’ uitdagend was, bood het een eerlijke kans aan de studenten om hun begrip en bekwaamheid in de behandelde onderwerpen te tonen. Het was een goed ontworpen onderdeel dat de studenten hielp om de relevantie van de geleerde concepten in praktijkgerichte situaties te begrijpen.

Wat betreft de rest van het examen, was er een goede balans tussen eenvoudige, middelzware en uitdagende vragen, die allemaal bedoeld waren om de diepte en breedte van de kennis van de studenten op het gebied van Wiskunde A te testen. Het gebruik van grafieken, tabellen en diagrammen in de vraagstellingen droeg bij aan de helderheid en het begrip van de vragen, waardoor de studenten beter in staat waren om hun antwoorden te formuleren.

Kortom, het VWO Wiskunde A examen van 2023 was een grondig, uitdagend en goed ontworpen examen dat de kennis en vaardigheden van de studenten op het gebied van Wiskunde A op een eerlijke en evenwichtige manier testte. Het onderdeel ‘Gewicht in Beweging’ was bijzonder opmerkelijk vanwege de manier waarop het de studenten in staat stelde om complexe wiskundige concepten op een praktische manier toe te passen. Het verdient lof voor zijn aandacht voor detail en zijn focus op het helpen van studenten om de relevantie en het nut van wiskunde in de praktijk te begrijpen.