Publicaties MBO-HBO

Doorstroom MBO-HBO

Vooropleidingseisen

Vooropleidingseisen VO-HO en MBO-HO per 15-4-2022:
Algemene tekst

Voor MBO-HBO wordt op dit moment een specialisten- of middenkaderopleiding vereeist (niveau 4).  Daarnaast worden nauwelijks nadere vooropleidingseisen gesteld, behalve voor enkele willekeurig ogende cross-over aansluitingen zoals van Zorg en Welzijn naar Economie (maar naar Techniek mag dan weer wel).

 

– Tijdens de jaarvergadering van de NVvW op 4 november 2017 is een presentatie gehouden onder de titel: De kunst van succesvolle wiskundedoorstroom mbo-hbo. Deze presentatie was inhoudelijk vrijwel gelijk aan die van 9 maart bij Boom (zie hieronder).

– Op 29 maart heeft een Werkgroep van RxH (Overlegverband van ROC’s rondom Arnhem en Nijmegen met HAN en Hogeschool Laresteijn) haar eindrapport opgeleverd over de implementatie en uitvoering van de KVH WT.

– In een presentatie tijdens een Docentenmiddag Wiskunde voor Technici van Boom Uitgevers (Utrecht, 9 maart 2017) hebben Michel van Glabbeek en Christiaan Boudri de stand van zaken rondom de KVH WT (inclusief de voorgeschiedenis en het Basisdeel) op een rijtje gezet. De powerpoint treft u hier aan.

– Een nieuwe ontwikkeling binnen het technisch MBO is het Basisdeel Wiskunde voor de Techniek. Dit basisdeel is bedoeld als voorbereiding op de technisch theoretische vakken in het MBO, en op het Keuzedeel Voorbereiding HBO Wiskunde voor de Techniek.

– Tijdens de jaarvergadering van de NVvW op 7 november 2015 zijn twee workshops gehouden over de Keuzemodules. Hierbij zijn twee korte inleidingen gehouden door Roel van Asselt, om de stand van zaken aan te geven. Deze vind u voor de Keuzemodule Voorbereiding HBO Wiskunde voor Techniek hier, en voor de Keuzemodule Voorbereiding HBO Wiskunde voor Economie hier. De uitgedeelde kennisbasis WE en de documenten voor de Keuzemodule Voorbereiding HBO Wiskunde voor Techniek, treft u verderop op deze pagina aan. De bevindingen van de workshops worden op een later moment samengevat.

Handreiking voor instroomniveaus wiskunde van MBO’ers die economische HBO-studies willen volgen. Opgesteld door LWHW in samenwerking met de Vereniging Hogescholen op 29-06-2015. Op basis van de handreiking wordt momenteel een MBO-Keuzemodule Voorbereiding HBO Wiskunde voor Economie aangevraagd.
De Handreiking is onder de hogescholen verspreid met een begeleidende brief van de Vereniging Hogescholen.

– Het MBO-Keuzedeel Voorbereiding HBO Wiskunde voor de Techniek is nu officieel goedgekeurd. De bijlage bij dit Keuzedeel bestaat uit de inhoudelijke kennisbasis, verdeeld over vier domeincontexten. Uitleg van de contexten vindt u in het Keuzedeel zelf.

Vooropleidingseisen VO-HO en MBO-HO per 3 april 2014 (Staatscourant 24 april 2014). De regeling gaat in op 25 april, behalve de wijziging in de nadere vooropleidingseisen vo-ho (deze gaat in per 1 september 2014) en de nadere vooropleidingseisen mbo-hbo (deze gaan in per 1 september 2015). Klik hier voor alleen de delen over mbo.

– R. van Asselt, Analyse en mogelijke verklaringen van de dalingen van de studiesuccessen van mbo’ers en havo’ers na 5 jaar voltijd hbo-studie. Van de uitstroom in 2008 tot en met de uitstroom 2012. Analyse en verklaringen op persoonlijke titel, mede op verzoek van de VH. Januari 2014. Hiervan afgeleid: samenvatting en presentatie tijdens de NVSNVL-conferentie Aansluiting gezocht van 13 februari 2014.

Handreiking voor instroomniveaus wiskunde van MBO’ers die technische HBO-studies willen volgen. Opgesteld door LWHW in samenwerking met de Vereniging Hogescholen. 2e editie 18-11-2011 (or. 11-10-2011). De handreiking is in 2013 licht gewijzigd om redenen van samenhang en context, teneinde de basis te kunnen vormen van de MBO-Keuzemodule HBO Wiskunde voor de Techniek (zie hierboven).

– De Handreiking is onder de hogescholen verspreid met een begeleidende brief van de Vereniging Hogescholen (toen nog HBO-raad).