Examens 2023

Examens

CSE 2023

Deze pagina is de examenpagina voor 2023. Hier vind je alle informatie over de wiskunde examens van dit schooljaar.

Examendata

Vak Examendatum
Wiskunde BB, VMBO (papier) maandag 15 mei 2023, 13:30 – 15:00
Wiskunde KB, VMBO (papier) woensdag 17 mei 2023, 13:30 – 15:30
Wiskunde GL en TL, VMBO maandag 15 mei 2023, 13:30 – 15:30
Wiskunde A, HAVO dinsdag 23 mei 2023, 13:30 – 16:30
Wiskunde B, HAVO dinsdag 23 mei 2023, 13:30 – 16:30
Wiskunde A, VWO donderdag 11 mei 2023, 13:30 – 16:30
Wiskunde B, VWO donderdag 11 mei 2023, 13:30 – 16:30
Wiskunde C, VWO donderdag 11 mei 2023, 13:30 – 16:30

Discussie forum

Op het discussieforum van de NVvW kunnen examendocenten met elkaar in overleg over het nakijken van examenwerk. Dit forum is beveiligd en alleen voor leden van de NVvW zichtbaar.

Adviestabel opsturen examenwerk

Samen met werkgevers en OCW spreken de bonden af wanneer het examenwerk moet worden opgestuurd naar de 2e corrector en wanneer het terug moet zijn bij de 1e corrector. Dit betreft een advies: Adviestabel opsturen examenwerk.

Examenbesprekingen

Ook dit jaar organiseert de NVvW weer examenbesprekingen. Zo snel mogelijk na het centraal examen komt een groep ervaren examendocenten bij elkaar om te kijken naar die antwoorden van leerlingen waar het correctiemodel niet in voorziet. Het verslag van deze bespreking kan door alle wiskundedocenten in Nederland gebruikt worden om het nakijken zo veel mogelijk voor alle leerlingen gelijk te doen.
Wil je, als ervaren docent een examenbespreking bijwonen, dan kan dat. De data en de mogelijkheid om je op te geven komt binnenkort op deze site.

Informatie over het examen

Examenblad.nl is de pagina waar alle informatie over het centraal schriftelijk examen wordt verzameld. Enkele interessante pagina’s zijn:

Officiële publicaties:

Bekijk de pagina over de examens in 2022