Examens 2022

Examens

CSE 2022

Verslagen van de examenbesprekingen
Vwo wiskunde A, 1e tijdvak
Vwo wiskunde C, 1e tijdvak
Vwo wiskunde B, 1e tijdvak

Vmbo-g/t, 1e tijdvak
Havo wiskunde A, 1e tijdvak
Havo wiskunde B, 1e tijdvak met aanvulling op het cv.

Discussie forum

Op het discussieforum van de NVvW kunnen examendocenten met elkaar in overleg over het nakijken van examenwerk. Dit forum is beveiligd en alleen voor leden van de NVvW zichtbaar.

Meet-ups 2e tijdvak

Ook voor het tweede tijdvak organiseert de NVvW online meet-up over het nakijken van het examen. Deze meet-ups zijn informeel, er wordt geen verslag gemaakt van de bijeenkomsten. Kijk voor meer informatie en om je op te geven op de pagina van de meet-ups.

Examendata

Vak Examendatum
Wiskunde BB, VMBO (papier) dinsdag 17 mei 2022, 13:30 – 15:00
Wiskunde KB, VMBO (papier) dinsdag 17 mei 2022, 13:30 – 15:30
Wiskunde GL en TL, VMBO dinsdag 17 mei 2022, 13:30 – 15:30
Wiskunde A, HAVO vrijdag 13 mei 2022, 13:30 – 16:30
Wiskunde B, HAVO vrijdag 13 mei 2022, 13:30 – 16:30
Wiskunde A, VWO vrijdag 20 mei 2022, 13:30 – 16:30
Wiskunde B, VWO vrijdag 20 mei 2022, 13:30 – 16:30
Wiskunde C, VWO vrijdag 20 mei 2022, 13:30 – 16:30

Adviestabel opsturen examenwerk

Samen met werkgevers en OCW spreken de bonden af wanneer het examenwerk moet worden opgestuurd naar de 2e corrector en wanneer het terug moet zijn bij de 1e corrector. Dit betreft een advies: Adviestabel opsturen examenwerk.

Examenbesprekingen

Ook dit jaar organiseert de NVvW weer examenbesprekingen. Zo snel mogelijk na het centraal examen komt een groep ervaren examendocenten bij elkaar om te kijken naar die antwoorden van leerlingen waar het correctiemodel niet in voorziet. Het verslag van deze bespreking kan door alle wiskundedocenten in Nederland gebruikt worden om het nakijken zo veel mogelijk voor alle leerlingen gelijk te doen.
Wil je, als ervaren docent een examenbespreking bijwonen, dan kan dat. Geef je op via deze link.
De tijdstippen van de examenbesprekingen:

Informatie over het examen

Examenblad.nl is de pagina waar alle informatie over het centraal schriftelijk examen wordt verzameld. Enkele interessante pagina’s zijn:

Officiële publicaties: