Publicaties VO-HBO

Vooropleidingseisen VO-HO per 15 april 2022:
Algemene tekst
VO-WO: Bijlage A
VO-HBO: Bijlage B

 

– Op 2 maart 2016 heeft de Vereniging Hogescholen geantwoord op het hierondergenoemde pleidooi van cTWO van 29 oktober 2015. De algemene lijn was, dat het verband tussen het dalende diplomarendement en vooropleidingseisen nog niet voldoende was aangetoond. Een nieuw element was wel, dat er verschil werd gemaakt tussen vereiste en gewenste vooropleiding, wat rumte schept op het gebied van voorlichting. Ook werd aangekondigt dat de technische hbo-opleidingen meer gegevens zouden gaan verzamelen die het verband tussen vooroplieidng en studiesucces kunnen verhelderen. Omdat hbo-docenten hiervan over het algemeen allang overtuigd zijn, moet dit laatste gelezen worden als: verhelderen op managersniveau.

– Op 29 oktober 2015 heeft de kerngroep cTWO een brief gestuurd aan Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging van Hogescholen, om te pleiten voor het aanpassen van de nadere vooropleidingseisen voor HAVO-leerlingen die een technische opleiding gaan volgen. In de brief pleit cWTO voor het opnemen van wiskunde B en natuurkunde in de nadere voorpleidingseisen.

Vooropleidingseisen VO-HO en MBO-HO per 3 april 2014 (Staatscourant 24 april 2014). De regeling gaat in op 25 april, behalve de wijziging in de nadere vooropleidingseisen vo-ho (deze gaat in per 1 september 2014) en de nadere vooropleidingseisen mbo-hbo (deze gaan in per 1 september 2015).

– R. van Asselt, Overzicht van de veranderingen in de vernieuwde havo-programma’s Natuurkunde, Wiskunde, Scheikunde, Biologie en NLT. Relevant voor de instroom in het hbo vanaf 2015. Bestemd voor docenten hbo. Rapport insamenwerking met cTWO en SLO. 3e editie Februari 2014

– R. van Asselt, Analyse en mogelijke verklaringen van de dalingen van de studiesuccessen van mbo’ers en havo’ers na 5 jaar voltijd hbo-studie. Van de uitstroom in 2008 tot en met de uitstroom 2012. Analyse en verklaringen op persoonlijke titel, mede op verzoek van de VH. Januari 2014. Hiervan afgeleid: samenvatting en presentatie tijdens de NVSNVL-conferentie Aansluiting gezocht van 13 februari 2014.