Keuzedeel K1349 (Specifiek)

Keuzedeel K1349 (Specifiek)

Algemeen

Keuzedeel K1349 (Specifiek) is voortgekomen uit de opsplitsing van keuzedeel K0205 in twee delen van elk 240 SBU.  De officiële naam is: “Voorbereiding hbo wiskunde voor de techniek-II-Specifiek”.
Het ministerie van OCW heeft in juli 2022 ingestemd met het keuzedeel. Het is geldig per 22 juli 2022.

De formele tekst is te downloaden vanaf de SBB-portal kwalificatie-mijn.s-bb.nl/keuzedeel.

Onderdeel van het keuzedeel is een Servicedocument, de zgn kruisjeslijst. Ook te vinden op de SBB-site: https://kwalificatie-mijn.s-bb.nl/Lijsten/Groep/13 (onder herziening Keuzedelen)

Daarnaast is vanuit de werkgroep mbo-hbo een set voorbeeldvragen.ontwikkeld om het eindniveau van het keuzedeel te verduidelijken ter ondersteuning van mbo-docenten en examenservicebureaus.
De set voorbeeldvragen is oorspronkelijk ontwikkeld voor het keuzedeel K0205 in overleg met mbo- en hbo-docenten met instemming van het Landelijk Platform MBO-HBO (opvolger van BK16/20, de oorspronkelijke indieners van het keuzedeel K0205). Het Sectoraal Adviescollege HTNO van de Vereniging Hogescholen ondersteunden het initiatief.

De set is geupdated voor het opgesplitste keuzedeel en geven het beoogde eindniveau weer voor BREED en SPECIFIEK.

 

Voorbeeldexamens

Hieronder worden, voor zover beschikbaar, voorbeeldexamens geplaatst van de verschillende examenservicebureaus.

Op dit moment zijn nog geen voorbeeldexamens beschikbaar.