OmO – abstracts


Plenare lezing

De toekomst van het statistiekonderwijs
Casper Albers (hoogleraar Toegepaste Statistiek & Datavisualisatie / Directeur Onderzoek, RUG)
In het voortgezet onderwijs is statistiek ondergebracht in het wiskundecurriculum. De afgelopen tijd is er regelmatig discussie over wijzigingen in het schoolcurriculum, mede gevoed door het werk van curriculum.nu. Wat is de essentiële kennis op statistiekgebied die elke scholier ‒ ongeacht schoolniveau ‒ zou moeten verwerven? Hoe moeilijk moeten we het maken voor 6vwo’ers? Wat gaat er op dit moment goed en niet goed? Hoe kan het beter?

In deze lezing legt Casper Albers deze vragen aan docenten en onderzoekers voor, met ruimte voor discussie.

Workshops

Op zoek naar statistiek leerlijn voor vwo bovenbouw
Peter Kop (vakdidacticus ICLON, Leiden)
In 2015 startte het vernieuwde statistiek programma. CTWO had een aantal big ideas en eindtermen geformuleerd. Voor de havo was statistiek op het laatste moment in het centraal examen opgenomen, terwijl in het vwo dit onderwerp enkel in het schoolexamen voor zou komen. Voor de havo werden de ideeën verder uitgewerkt in de syllabus, via voorbeeld examenopgaven, en via een ontwikkeling in examenopgaven. Voor het vwo bleef het bij de globale eindtermen en de uitwerking van de ideeën door wiskundemethoden in de schoolboeken. Enkele scholen probeerden zelf invulling te geven aan het statistiek programma, waarbij binnen de empirische cyclus geprobeerd aandacht te besteden aan het formuleren van onderzoeksvragen, het exploreren van realistische databestanden, representeren van data, kwalitatief redeneren gevolgd door kwantificeren, kritisch kijken naar onderzoeksopzet, conclusies en de rol van toeval.
In deze presentatie laten we de ideeën en uitwerking van een statistiek leerlijn van een school zien. Daarnaast bespreken we hoe deze leerlijn past bij internationale ontwikkelingen en welke aandachtspunten er zijn voor een toekomstig statistiek curriculum.

Embodied design van histogramopdrachten
Lonneke Boels (leraar, onderzoeker, Universiteit Utrecht)
In deze workshop laat ik enkele filmpjes zien van leerlingen die met histogramopdrachten werken. Verder gaan de deelnemers aan de slag met histogrammen op papier en de digitale taken uit mijn laatste onderzoek. Deze opdrachten zijn ontworpen vanuit de theorie van embodied design. Ervaar het zelf en neem daarvoor je eigen laptop mee! Ook handig: liniaal, plakband of plakstift, pen of potlood.

Zelf onderzoek doen
In Nederland coördineert en financiert het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) onderzoek waar het onderwijs behoefte aan heeft. Denk bijvoorbeeld aan de lerarenpromotiebeurzen. In deze werkgroep zal NRO iets vertellen over haar werkwijze en over de mogelijkheden om zelf onderwijsonderzoek te gaan doen. Verder wordt er aandacht besteed aan de verschillende platformen die het NRO gebruikt om kennis uit onderzoek toegankelijk en beschikbaar te maken en komt een leraar vertellen over de ervaringen als onderzoeker met een lerarenpromotiebeurs.

 

Ga terug naar de pagina met algemene informatie, ook om je aan te melden.