Onderwijs meets Onderzoek

Onderwijs meets Onderzoek

Wat kunnen wiskundeonderwijs en onderwijsonderzoek voor elkaar betekenen? Deze vraag staat centraal tijdens de zesde editie van de conferentie Onderwijs meets Onderzoek.

Op donderdag 3 oktober 2024 organiseert de NVvW met SLO, het Freudenthal Instituut en het Expertisepunt Rekenen-Wiskunde voor de zesde keer de conferentie ‘Onderwijs meets Onderzoek’.

Tijdens Onderwijs meets Onderzoek gaan wiskundeleraren en onderzoekers van wiskundeonderwijs met elkaar in gesprek over de vraag wat onderwijspraktijk en onderwijsonderzoek voor elkaar kunnen betekenen.

Het thema van de middag is: AI in het wiskundeonderwijs

We beginnen met een spreker uit het buitenland, die ons een inkijk gaat geven van de stand van zake rondom onderzoek naar AI in het wiskundeonderwijs.
Zoals altijd vormen de posterpresentatie het bruisende hart van de conferentie. Daarnaas zijn er drie werkgroepen en kan er gediscussieerd worden over hoe AI het onderwijs zal gaan beïnvloeden.

Voor wiskundedocenten wordt met deze conferentie duidelijker welke wetenschappelijke kennis over wiskundeonderwijs zij in hun praktijk kunnen benutten. Onderzoekers van wiskundeonderwijs krijgen een beter beeld van de problemen in de praktijk van het wiskundeonderwijs die om een onderzoeksmatige oplossing vragen.

Deelnemers aan de conferentie mogen ook zelf een probleem in het wiskundeonderwijs formuleren waarvoor een onderzoek gewenst lijkt. 

Kortom: weer een middag om bij te zijn!

Programma
15:00 – 15:10 Opening
15:10 – 16:00 AI in het wiskunde onderwijs door Oliver Strasen (Universiteit van Freiburg).
16:10 – 17:10 Posterpresentaties (in twee delen van 30 min) onder het genot van een drankje
17:20 – 18:00 Parallelle workshops
18:00 uur  Afsluitende maaltijd

Datum: donderdag 3 oktober
Tijd: 15:00 – 19:00 (inclusief een maaltijd)
Locatie: Domstad, Utrecht (Koningsbergerstraat 9, Utrecht)
Kosten:
NVvW-leden betalen € 30,-
Niet leden betalen € 50,-
Studenten aan een lerarenopleiding betalen € 15,-

Meld je aan

    Ben je lid van de NVvW?

    Ben je student aan een lerarenopleiding?

    Indruk van OmO in 2018