Onderwijs meets Onderzoek

Onderwijs meets Onderzoek

Wat kunnen wiskundeonderwijs en onderwijsonderzoek voor elkaar betekenen? Deze vraag staat centraal tijdens de vijfde editie van de conferentie Onderwijs meets Onderzoek.

Op vrijdag 29 september 2023 organiseren de NVvW, het Freudenthal Instituut en SLO voor de vijfde keer de conferentie ‘Onderwijs meets Onderzoek’.

Tijdens Onderwijs meets Onderzoek gaan wiskundeleraren en onderzoekers van wiskundeonderwijs met elkaar in gesprek over de vraag wat onderwijspraktijk en onderwijsonderzoek voor elkaar kunnen betekenen.

Het thema van de middag is: Curriculumvernieuwing. 

We zullen beginnen met een spreker uit het buitenland, die ons een inkijk zal geven in de ervaringen rondom curriculumvernieuwingen in Duitsland, het blijkt dat we veel van elkaar kunnen leren.
Zoals altijd vormt de posterpresentatie het bruisende hart van de conferentie. Daarna kun je een van de drie werkgroepen bezoeken, meer informatie hierover volgt in een later stadium.

Voor wiskundedocenten wordt met deze conferentie duidelijker welke wetenschappelijke kennis over wiskundeonderwijs zij in hun praktijk kunnen benutten. Onderzoekers van wiskundeonderwijs krijgen een beter beeld van de problemen in de praktijk van het wiskundeonderwijs die om een onderzoeksmatige oplossing vragen.

Deelnemers aan de conferentie mogen zelf een probleem in het wiskundeonderwijs formuleren waarvoor een onderzoek gewenst lijkt.

Kortom: een middag om bij te zijn!

Programma
15:00 – 15:10 Opening door Gerard Baars, directeur NRO
15:10 – 16:00 Curriculumvernieuwingen in Duitsland door Bärbel Barzel (hoogleraar wiskundedidactiek Universität Duisburg-Essen)
16:10 – 17:10 Posterpresentaties (in twee delen van 30 min) onder het genot van een drankje
17:20 – 18:00 Parallelle workshops (klik hier voor de abstracts)

 • Workshop 1: Vlaams curriculum door Filip Moons (bestuurslid Vlaamse Vereniging van Wiskundeleraars en vakdidacticus wiskunde bij de Universiteit Utrecht)
 • Workshop 2: Nationaal curriculum door Marc van Zanten (curriculumontwikkelaar SLO)
 • Workshop 3: Computationeel denken in de wiskunde door Jos Tolboom (curriculumontwikkelaar  SLO)

18:00 uur  Afsluitende maaltijd

Datum: vrijdag 29 september
Tijd: 15:00 – 19:00 (inclusief een maaltijd)
Locatie: Domstad, Utrecht (Koningsbergerstraat 9, Utrecht)
Kosten:
NVvW-leden betalen € 20,-
Niet leden betalen € 35,-
Studenten aan een lerarenopleiding betalen € 15,-

 

Aanmelden

  Ben je lid van de NVvW?

  Ben je student aan een lerarenopleiding?

   

  Indruk van OmO in 2018