Blackbox

Met geld van het projectenfonds is de Black Box ontwikkeld passend bij het lesmateriaal ontwikkeld door Marianne van Dijke.

Download hier het lesmateriaal bij de Black Box.
Lesbrieven
Werkbladen
Antwoorden werkbladen