Redactie

Bijeenkomsten vakvernieuwingen

Het belooft een spannend jaar te worden met veel vakvernieuwingen.
Via onze website en meet-ups zullen we onze leden op de hoogte houden van de ontwikkelingen en bieden we de mogelijkheid om mee te denken en in discussie te gaan. 

Twee trajecten
Er zijn twee trajecten opgestart, een voor de kerndoelen in de onderbouw en een voor de examenprogramma’s voor havo en vwo bovenbouw.

Onderbouw / kerndoelen
Dit schooljaar is een ontwikkelteam aan de slag gegaan met de actualisatie van de kerndoelen voor de onderbouw. Dit ontwikkelteam wordt bijgestaan door een advieskring, met daarin ook een vertegenwoordiger vanuit de NVvW.
Regelmatig zullen we meet-ups organiseren om de inbreng van onze leden op te halen. Hou deze website en de nieuwsbrief daarom in de gaten.

Havo en vwo bovenbouw
Naast het ontwikkelteam voor de kerndoelen is er ook een ontwikkelteam bezig voor de actualisatie van de eindtermen voor havo en vwo bovenbouw. Dit ontwikkelteam heeft een zware taak, want er moeten examen programma’s ontwikkeld worden voor 8 vakken: wiskunde Maatschappij, wiskunde Maatschappij-plus, wiskunde Natuur, wiskunde Natuur-plus voor havo en vwo.
Ben je even kwijt hoe dat ook alweer zat? Lees dan hier het eindrapport van de werkgroep Vakkenstructuur.

Ook het ontwikkelteam voor de bovenbouw komt regelmatig met tussenresultaten, die we in meet-ups zullen bespreken. De volgende online meet-ups zijn nu gepland:
dinsdag 7 februari 19:30 – 21:30 uur (online)
maandag 20 februari 19:30 – 21:30 uur (online)

De aanmeldingen zijn gesloten.