17 maart 2022
- Bestuur

Eindrapport werkgroep vakkenstructuur

Het eindrapport van de werkgroep Vakkenstructuur is vandaag, donderdag 17 maart, gepubliceerd. Dit document zal de basis vormen van de nieuwe indeling van de wiskundevakken in bovenbouw havo en vwo. Naar verwachting zal een vernieuwingscommissie dit voorjaar starten met het invullen van de verschillende vakken.

De aanbevelingen van de werkgroep wat betreft de ruimte voor de verschillende wiskundevakken moeten nu gewogen worden in het geheel van het vakkenpakket voor havo en vwo. Naast de vakkenstructuur wiskunde zijn er nog enkele andere open eindjes bij andere vak(gebied)en die een plek in het geheel dienen te krijgen. Nadat het ministerie een besluit heeft genomen, zal aan de nog in te stellen vakvernieuwingscommissie wiskunde havo/vwo de opdracht krijgen om de inhoud van de verschillende wiskundevak(variant)en te bepalen.

Het zal nog wel even duren voordat de nieuwe vakken daadwerkelijk in alle scholen worden ingevoerd, want na de invulling door de vernieuwingscommissie zullen de plannen op pilotscholen worden beproefd.

Lees hier het eindrapport Vakkenstructuur

Meer informatie vind je op de website van SLO