16 april 2022
- namens de werkgroep: Peter Kop, Henk Hietbrink

Over de lengte van introductieteksten in vwo wiskunde A examen van 2021 (2)

Regelmatig wordt na een centraal examen wiskunde gediscussieerd over de lengte van contexten en de rol van taal in de examens. Dit is de tweede van drie blogs waarin de werkgroep havo/vwo zich mengt in de discussie over het vwo wiskunde A examen.

Link naar eerste blog

We doen alleen suggesties voor de introductietekst, hoewel we ook suggesties hebben voor de andere delen van het examen.

Suggestie voor introductietekst van Opgave Mathematical bridge

Op de foto zie je de Mathematical Bridge, een houten brug in Cambridge. Als je goed kijkt naar de brug, dan zie je dat de onderkant van de brug bestaat uit een aantal rechte balken die samen een deel van een cirkel lijken te vormen.

Van deze onderkant van de brug wordt een wiskundig model gemaakt. De onderkant van de brug is 12,19 m breed en wordt beschouwd als een deel van een cirkel met straal 9,75 m. In de figuur is dit model in een assenstelsel getekend. Een cirkel met middelpunt (0, 0) en straal \(R\) kan beschreven worden met de formule \( x^2+y^2=R^2\).

Met de gegevens van het model kan een formule voor de hoogte van de onderkant van de brug gemaakt worden.
Deze hoogte is \( y=\sqrt{95,0625-x^2} \), waarbij \(x\) en \(y\) in meters zijn.

  1. Toon aan dat deze formule past bij het model.

Er varen veel bootjes onder de brug door. Het is daarom belangrijk om te weten hoe hoog de onderkant van de brug op bepaalde punten is ten opzichte van de waterspiegel.

  1. Bereken het hoogteverschil tussen het beginpunt (A) en het hoogste punt van de onderkant van de brug. Geef je antwoord in gehele cm.

Tot zover onze suggestie tot herformulering van de introductietekst bij de opgave Mathematical Bridge. In deze blog laten we het hierbij om op dit ene onderdeel te focussen, hoewel de verleiding groot was om door te pakken. In de afbeelding is in de kleuren rood, geel en wit globaal aangegeven waar tekst geschrapt is, waar tekst aangepast is, dan wel waar de tekst ongewijzigd is.

Suggestie voor introductietekst van Opgave The International

Sinds 1998 worden er officiële E-Sports toernooien gehouden waarbij spelers tegen elkaar computerspellen spelen voor geldprijzen. In figuur 1 is de ontwikkeling weergegeven van het totale prijzengeld dat per jaar in E-Sports omgaat.

De totale prijzenpot nam van 2009 tot en met 2016 toe van 3,7 miljoen tot 95,1 miljoen dollar. Als we ervan uitgaan dat deze groei exponentieel was en ook na 2016 exponentieel doorzet, dan zal het totale prijzengeld binnen enkele jaren tot boven de 1 miljard dollar stijgen.

  1. Bereken met behulp van de gegevens uit 2009 en 2016 in welk jaar dat het geval zal zijn.

In een van de spellen wordt er gespeeld door twee teams van ieder vijf personen. Doel is om het gebied van de tegenstander te veroveren. Ieder team kiest voor dit spel vijf helden: twee aanvallers, een verdediger en twee ondersteuners.

Aan het begin van het spel kiezen de teams beurtelings hun helden. Iedere held kan hierbij slechts één keer gekozen worden. Er zijn in totaal 112 verschillende helden beschikbaar: 49 aanvallers, 27 verdedigers en de overigen zijn ondersteuners.

  1. Bereken hoeveel verschillende samenstellingen er mogelijk zijn van twee aanvallers, één verdediger en twee ondersteunende helden.

Tot zover onze suggestie tot herformulering van de introductietekst bij de opgave The International.  In de afbeelding is in de kleuren rood, geel en wit globaal aangegeven waar tekst geschrapt is, waar tekst aangepast is, dan wel waar de tekst ongewijzigd is.

In twee blogs hebben we als havo/vwo-werkgroep gekeken naar de contexten van het vwo wiskunde A examen van 2021. Onze aandacht ging daarbij uit naar het korter en bondiger formuleren van de introductieteksten, waarbij we de vragen in de opgaven bewust onveranderd lieten. We hopen dat de komende jaren de balans tussen informatie geven en leesbaarheid hersteld zal worden, waardoor leerlingen in staat zullen zijn om te laten zien waartoe zij in staat zijn. We nodigen iedereen van harte uit om op deze twee blogs te reageren. In een volgende blog bespreken we deze reacties.